Bērniem/Mazuļiem

2018.gada 6. Novembris - 17. Decembris
Veikals: RIMI

1 Pampers 1 sausa nakts loterija RIMI

Pērc jebkuru Pampers autiņbiksīšu iepakojumu Rimi veikalos, reģistrē pirkuma čeku un LAIMĒ! 

Reģistrācija loterijai beigusies

1 Pampers 1 sausa nakts loterija RIMI
Uzvarētāji

13.11.2018 izlozes uzvarētāja

Everita Mieze  - čeka nr: 570692 

Apsveicam! 

20.11.2018. izlozes uzvarētāja:

Māra Sapuna  - čeka nr: 958525 

Apsveicam! 

27.11.2018 izlozes uzvarētāja:

Kristīne Rūse  - čeka nr: 85733

Apsveicam! 

4.12.2018 izlozes uzvarētāja:

Liene Feldmane-Paipa - čeka nr: 176832

Apsveicam!

11.12.2018 izlozes uzvarētāja:

Jekaterina Kirtena  - čeka nr: 687558

Apsveicam!

Pēdējās izlozes uzvarētāja: 

Čiekura" dāvanu kartes laimētāja:

Dace Mārciņa  - čeka nr: 90848

Apsveicam! 

Noteikumi

Preču loterijas “Pampers loterija Rimi” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs.
2. „Pampers loterija Rimi” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.  
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkura Rimi tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 6. novembris. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 18. decembris.
6. Loterijas prece: visi zīmola Pampers produkti, izņemot salvetes, kas pieejami un nopērkami RIMI veikalos. 
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 6. novembra līdz 2018. gada 17. decembrim, jāiegādājas vismaz viena loterijas prece jebkurā Rimi tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. 
11.2.Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus čekus.
14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Dāvanu karte mēbeļu veikalā Čiekurs *

1

1000.00

1000.00

Chicco šūpuļgultiņa

5

199.00

995.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1995.00

* Dāvanu karte derīga 12 mēnešus

15. Loterijā tiek noteikta 6 (sešas) izlozes, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezerves laimētāji

13.11.2018 plkst. 11.00

06.11.2018. plkst. 00.00 – 12.11.2018. plkst. 23.59

1 (viena) Chicco šūpuļgultiņa

2 (divi)

20.11.2018. plkst. 11.00

13.11.2018. plkst. 00.00 – 19.11.2018. plkst. 23.59

1 (viena) Chicco šūpuļgultiņa

2 (divi)

27.11.2018. plkst. 11.00

20.11.2018. plkst. 00.00 – 26.11.2018. plkst. 23.59

1 (viena) Chicco šūpuļgultiņa

2 (divi)

04.12.2018. plkst. 11.00

27.11.2018. plkst. 00.00 – 03.12.2018. plkst. 23.59

1 (viena) Chicco šūpuļgultiņa

2 (divi)

11.12.2018. plkst. 11.00

04.12.2018. plkst. 00.00 – 10.12.2018. plkst. 23.59

1 (viena) Chicco šūpuļgultiņa

2 (divi)

18.12.2018 plkst. 11.00

06.11.2018. plkst. 00.00 – 17.12.2018. plkst. 23.59

1 (viena) dāvanu karte mēbeļu veikalā Čiekurs

2 (divi)

Izlozes notiek Loterijas rīkotāju telpās SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā.

16. Izlozēs balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji katram balsu veidam, gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 6 (seši) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 6 (seši) pret 5 000 (pieci tūkstoši).
19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 18. decembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevīgspirkums.lv.
20. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 4. janvārim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam  loterijas preces pirkumam laika posmā no 2018. gada 6. novembra līdz 2018. gada 17. decembrim. Attēlotam loterijas preces nosaukumam Pampers, kurš piedalās loterijā. Precei jābūt iegādātai RIMI veikalā. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
26. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
27. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
28. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
29. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu. 
30. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 7. janvāra ar norādi Loterija “Pampers loterija Rimi”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 
30.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 7. janvāra, neizraisa juridiskas sekas.
30.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
31. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
32. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
33. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv un www.rimi.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2018. gada 16. oktobrī

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte