Bērniem/Mazuļiem

2016.gada 6. Decembris - 2. Janvāris
Veikals: MAXIMA

365 sausas dienas ar PAMPERS!

Pērc jebkuru Pampers iepakojumu ar Paldies karti un laimē Pampers gada komplektu savam mazulim!

365 sausas dienas ar PAMPERS!
Uzvarētāji

9428300006016277681

Larisa 

Pavlova

9428300006016360933

Anžela 

Tarasova

9428300006013337405

Ina 

Šabaile

9428300006010099909

Inese 

Pleša

9428300006012035778

Māra 

Kairiša

Noteikumi

Preču loterijas “365 sausas dienas” noteikumi.

 • PRECES IZPLATĪTĀJS:
  • SIA "Sanitex” uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, Latvija.
 • LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  • SIA “Momentum Rīga”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024.
 • LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  • Loterija notiek veikalu tīkla Maxima veikalos visā Latvijas teritorijā.
 • LOTERIJAS NORISES LAIKS:
  • Loterijas norises laiks ir no 2016. gada 06. decembra līdz 2017. gada 09. janvārim.
 • BALVAS:
  • Balvu fondā ietilpst 5 (pieci) “Pampers Premium Care” autiņbiksīšu komplekti visam gadam. Viens autiņbiksīšu komplekts gadam sastāv no 36 Pampers Premium Care autiņbiksīšu iepakojumiem (vienā iepakojumā autiņbiksīšu skaits atkarīgs no izmēra).
  • Kopējā balvu fonda vērtība ir 2570,05 EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit eiro, 05 eiro centi).
 • PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  • Loterijā var piedalīties visi Maxima klienta kartes „Paldies” īpašnieki.
  • Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2016. gada 06. decembra līdz 2017. gada 02. janvārim, dalībniekam jebkurā Maxima veikalā jāiegādājas jebkurš vismaz 1 (viens) Pampers produkts (produktu sarakstu skatīt Pielikumā) un, veicot pirkumu, jāizmanto klienta karte „Paldies”.
  • Ja klienta karte loterijas laikā tiek  nozaudēta vai bojāta, tad kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai klienta kartei, zvanot 80002020 vai rakstot uz [email protected]
  • Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas automātiski tiek reģistrēts loterijai.
   • Ja klients nevēlas piedalīties loterijā, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz telefona numuru 80002020 vai rakstot uz [email protected]
   • Par apstiprinājumu klienta reģistrācijai loterijā norāda, kopā ar pirkuma čeku, no kases printera izdrukāts kupons. Kupona saturs norāda uz reģistrāciju loterijā saskaņā ar loterijas noteikumu punktu 6.2. Loterijas dalībniekam kupons nav jāsaglabā.
  • Izdarot 1 (viena) pirkuma ietvaros produkta pirkumus skaitā, kas vairākkārt pārsniedz 6.2. punktā definēto skaitu, loterijas dalībnieks kampaņā tiek reģistrēts vienu reizi.
  • Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē. 
  • Loterijas organizators neatbild par:
   • Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
   • Sekām, kas radušās nepareizas klienta kartes „Paldies” izmantošanas vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm.
  • Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA „SOMESE Baltic” datu bāzē, personas datu apstrādes apliecības numurs 001725. SIA “SOMESE Baltic”, tiks nodoti loterijas dalībnieku identificējoši numuri, nolūkā veikt izlozi un noteikt tās laimētājus, kā arī tiks nodots laimētāju vārds un Paldies kartes numurs, lai veiktu laimētāju publikācijas
 • PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  • Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 6’000 (seši tūkstoši) dalībnieku, kuri, izmantojot 6. punktā norādīto veidu, piedalīsies loterijā, un, no kuriem tiks izlozēti 5 (pieci) laimētāji, kuri katrs saņems balvā 1 (vienu) “Pampers Premium Care” autiņbiksīšu komplektu visam gadam.
 • DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  • Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic 6. punktā norādītās darbības.
  • Veikalu Maxima klienta kartes „Paldies” maksa ir 0,99 EUR (nulle eiro, 99 eiro centi).
  • Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav.
 • PIRKUMU VEIKŠANAS PERIODI:
  • Dalībnieks var pieteikties loterijai 6. punktā norādītajā veidā no 2016. gada 06. decembra līdz 2017. gada 02. janvārim.
 • LAIMĒTĀJA NOTEIKŠANA:
  • Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
  • Laimētāji tiks noteikti 2017. gada 06. janvārī plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
  • SIA “SOMESE Baltic” veic izlozi starp Maxima sagatavotiem un SIA “SOMESE Baltic” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no „Paldies” klientu konta numuriem. Pēc izlozes Maxima identificē laimētājus un publicē tos www.maxima.lv.
  • Izlozēs piedalās katrs 9. punktā noteiktajā termiņā veiktais pirkums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
 • LAIMĒTĀJA PAZIŅOŠANA:
  • Pilns saraksts ar laimētāju vārdiem un “Paldies” kartes numuriem tiks publicēts mājas lapā www.maxima.lv 2017. gada 09. janvārī.
 • LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  • SIA “Momentum Rīga” 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlozes sazināsies ar Loterijas laimētājiem, zvanot vai nosūtot SMS, uz noradīto telefona numuru, kas atrodami klienta kartes „Paldies” kartes datu bāzē uz izlozes veikšanas brīdi, vienojoties ar laimētājiem par balvas saņemšanas piegādes adresi un citām balvas saņemšanas nepieciešamajām detaļām.
  • Balvas tiks piegādātas 1 (viena) mēneša laikā pa pastu pēc sazināšanās ar laimētājiem uz to noradīto telefona numuru, kas atrodami klienta kartes „Paldies” kartes datu bāzē uz izlozes veikšanas brīdi.
  • Ja „Paldies” kartes datu bāzē uzvarētāja mobilais telefona numurs nav norādīts, vai norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju sarakstu www.maxima.lv mājas lapā. Šādā gadījumā laimētājs par balvas saņemšanu var sazināties ar loterijas organizētāju SIA “Momentum Rīga” darba dienās laikā no plkst.13:00 līdz 17:00, zvanot uz tālruni 26437333.
  • Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
  • Balvas, kuru saņemšanai laimējušās personas nepiesakās līdz 2017. gada 06. februārim, paliek preču izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.
 • PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  • Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 13. februārim, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A, Rīgā, LV-1024 rakstisku iesniegumu. 
  • Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 • DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  • Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
  • Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “Sanitex” īpašumā.
 • NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
  • Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.maxima.lv.

_________________________ 09.11.2016.

Aiga Alksne

SIA „Momentum Rīga”

Projektu vadītāja

Pielikums. 

4015400736424

X306030

Pampers Active Baby S6, 56 gab., GP

4015400736226

X306026

Pampers Active Baby S3, 90 gab., GP

4015400736271

X306027

Pampers Active Baby S4, 76 gab., GP

4015400736325

X306028

Pampers Active Baby S4+, 70 gab., GP

4015400736370

X306029

Pampers Active Baby S5, 64 gab., GP

4015400735922

X306020

Pampers Active Baby S3, 68 gab., VPP

4015400735977

X306021

Pampers Active Baby S4, 58 gab., VPP

4015400736073

X306023

Pampers Active Baby S5, 50 gab., VPP

4015400735878

X306019

Pampers Active Baby S2, 76 gab., VPP

4015400736028

X306022

Pampers Active Baby S4+, 53 gab., VPP

4015400736127

X306024

Pampers Active Baby S6, 42 gab., VPP

4015400682882

X306352

Pampers Pants S3, 60 gab., JP

4015400672869

X306353

Pampers Pants S4, 52 gab., JP

4015400672906

X306354

Pampers Pants S5, 48 gab., JP

4015400674023

X306355

Pampers Pants S6, 44 gab., JP

4015400737032

X306031

Pampers Active Baby S3, 108 gab., GPP

4015400737070

X306032

Pampers Active Baby S4, 90 gab., GPP

4015400737117

X306033

Pampers Active Baby S5, 78 gab., GPP

4015400264491

X205425

Pampers New Baby S1, 43 gab., VP

4015400681212

X305257

Pampers Pants Premium Care S4, 22 GAB.

4015400681243

X305258

Pampers Pants Premium Care S5, 20 GAB.

4015400741602

X308202

Pampers Premium Care S1, 88 gab., VP

4015400741633

X308203

Pampers Premium Care S2, 80 gab., VP

4015400274780

X221168

Pampers Premium Care S3, 60 gab., VP

4015400278818

X221169

Pampers Premium Care S4, 52 gab.,VP

4015400278870

X221170

Pampers Premium Care S5, 44 gab., VP       

4015400224211

X000841

Pampers Sleep&Play S3, 58 gab., VP    

4015400224242

X000842

Pampers Sleep&Play S4, 50 gab., VP         

4015400224068

X000843

Pampers Sleep&Play S5, 42 gab., VP       

4015400636649

X401370

Pampers Sensitive mitrās salvetes Single 56 gab.

4015400439110

X303334

Pampers Baby Fresh mitrās salvetes Single 64 gab.

4015400636830

X401377

Pampers Natural Clean mitrās salvetes Single 64 gab.

4015400439202

X303335

Pampers Baby Fresh mitrās salvetes Duo 2x64 gab.

4015400636670

X401371

Pampers Sensitive mitrās salvetes Duo 2x56 gab.

4015400622079

X401372

Pampers Sensitive mitrās salvetes Quattro 4x56 gab.

4015400622734

X401369

Pampers Baby Fresh mitrās salvetes Quatro 4x64 gab.

_________________________ 09.11.2016.

Aiga Alksne

SIA „Momentum Rīga”

Projektu vadītāja