2023.gada 24. Janvāris - 27. Februāris
Veikals: VISLATVIJAS

Always Nacionālā loterija

Iegādājies jebkurus 2 ( divus) Always produktus, reģistrējies un LAIMĒ!

Reģistrācija loterijai beigusies

Always Nacionālā loterija
LAIMĒTĀJI

28.02.  IZLOZES UZVARĒTĀJA  

Apple iPhone 14 Plus 256 GB 28.02.2023 11:00 Mairita Markuse 5/154621.02. IZLOZES UZVARĒTĀJA  

Apple iPhone 14 Plus 256 GB 21.02.2023 11:00 Agnese Meola 63/1016914.02.  IZLOZES UZVARĒTĀJA  

Apple iPhone 14 Plus 256 GB 14.02.2023 11:00 Tatjana Moroza 490/1862


07.02. IZLOZES UZVARĒTĀJA 

Apple iPhone 14 Plus 256 GB 07.02.2023 11:00 Inga Greisle 94/1814


31.01.  IZLOZES UZVARĒTĀJA  

Apple iPhone 14 Plus 256 GB 31.01.2023 11:00 Aļona Tihomirova EIX67KV40JU4URQ


NOTEIKUMI

Loterijas atļauja Nr. 7569 

Preču loterijas “Always loterija” noteikumi
1. Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs. 
2. Loterijas organizētājs: SIA “Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Pļavu iela 10, Baldone, Ķekavas nov., Latvija, LV-2125, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
3.1. Loterijas prece: jebkuri 2 (divi) zīmola Always produkti.
4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 24. janvāris. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada 28. februāris.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 24. janvāra līdz 2023. gada 27. februārim.
5. Balvu fonds: 
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Apple iPhone 14 Plus 256 GB 5 1276.55 6382.75
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 6382.75

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 5 (pieci) pret 5000 (pieci tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 24. janvāra līdz 2023. gada 27. februārim, jāiegādājas vismaz 2 (divi) loterijas produkti jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteiktas 5 (piecas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
Izlozes norises laiks Periods, par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti 
31.01.2023. plkst. 11.00 24.01.2023. plkst. 00.00 – 30.01.2023. plkst. 23.59 1 (viens) Apple iPhone 14 Plus 256 GB 2 (divi)
07.02.2023. plkst. 11.00 31.01.2023. plkst. 00.00 – 06.02.2023. plkst. 23.59 1 (viens) Apple iPhone 14 Plus 256 GB 2 (divi)
14.02.2023. plkst. 11.00 07.02.2023. plkst. 00.00 – 13.02.2023. plkst. 23.59 1 (viens) Apple iPhone 14 Plus 256 GB 2 (divi)
21.02.2023. plkst. 11.00 14.02.2023. plkst. 00.00 – 20.02.2023. plkst. 23.59 1 (viens) Apple iPhone 14 Plus 256 GB 2 (divi)
28.02.2023. plkst. 11.00 21.02.2023. plkst. 00.00 – 27.02.2023. plkst. 23.59 1 (viens) Apple iPhone 14 Plus 256 GB 2 (divi)

9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 28. februārī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 14. martam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
11.3.Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2023. gada 24. janvāra līdz 2023. gada 27. februārim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Always vai citam nosaukumam, pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
11.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
11.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
11.5.4.ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
11.5.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
11.5.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
11.5.7.nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
11.6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2023. gada 15. martam ar norādi Loterija “Always loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2022. gada 19. decembrī

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Izpilddirektore
Signija Eglīte