Skaistumam

2018.gada 26. Jūnijs - 15. Jūlijs
Veikals: DROGAS

Aussie loterija!

Pērc vismaz divus Aussie produktus vienā pirkuma reizē, reģistrējies un laimē velosipēdu vai Aussie produktu grozu!

Reģistrācija loterijai beigusies

Aussie loterija!
Uzvarētāji

Velosipēdu Legrand Lille laimējuši : 

 Jūlija Rudakova 119/79
 Aivars Šteinbergs 233/179
 Ludmila Cvetkova 2541047

Aussie produktu dāvanu komplektu laimējuši:

 Vita Henshaw-dann 42/209
 Inga Kupina 37457
 Sandra Krūmiņa 38/177
 Kristīne Mežvagare 48/97
 Sandra Sondore-vanaga 15/95
 Kristiāna Sālzirne 142/207
 Antra Pole 123/160
 Irēna Ļesnaja 13/72
 Daiga Lāce 31/146
 Sigita Liepiņa 200/73

Apsveicam!

Noteikumi

Preču loterijas “Aussie loterija!” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs. 
2. „Aussie loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.  
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 26. jūnijs. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 16. jūlijs. 
6. Loterijas prece: visi Aussie produkti, kurus var iegādāties veikalos “Drogas”. Produktu saraksts, kuri piedalās Loterijā, ir pieejams Pielikumā Nr.2.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 26. jūnija līdz 2018. gada 15. jūlijam, jāiegādājas vismaz 2 (divi) Aussie produkti vienā pirkuma reizē jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv/akcijas/aussie-drogas. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
11. Izpildot 10.punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. 
12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.
14. Balvu fonds:

Velosipēds Legrand Lille x3 (328.00 EUR) Balvu kopējā vērtība 984.00 EUR
Aussie produktu dāvanu komplekts* x10 (48.19 EUR) Balvu kopējā vērtība 481.90 EUR
Balvu fonda kopējā vērtība, ieskaitot PVN: 1465.90 EUR

*Katrs produktu komplekts sastāv no: 1 gb. AUSSIE šampūns Miracle Nourish 300ml; 1 gb. AUSSIE matu balzams  Miracle Nourish 250 ml; 1 gb. AUSSIE dziļas iedarbības 3MIN līdzeklis Miracle Nourish 250 ml; 1 gb. AUSSIE DRY SHAMPOO AUSSOME VOLUME 180ML; 1 gb. AUSSIE OIL RECONSTRUCTOR 100ML; 1 gb. AUSSIE BEACH SPRAY 150ML; 1 gb. AUSSIE FOAM VOLUME 150ML; 1 gb. AUSSIE matu laka VOLUME FLEX 250ML; 1 gb. AUSSIE šampūns PURE LOCK 300ML; 1 gb. AUSSIE putu balzams matiem PURE LOCK 300ML.

15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 
Izloze notiek 2018. gada 16. jūlijā, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2018. gada 26. jūnija plkst. 00:00 līdz 2018. gada 15. jūlijam plkst. 23:59, izlozējot 3 (trīs) velosipēdus un 10 (desmit) Aussie produktu komplektus. 
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā.
16. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu 5 (pieci) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 13 (trīspadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 13 (trīspadsmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 16. jūlijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv/akcijas/aussie-drogas.
20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 30. jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam:
 1. atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē,
 2. attēlotam 2 (divu) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2018. gada 26. jūnija līdz 2018. gada 15. jūlijam;
 3. attēlotam Loterijas preces nosaukumam Aussie. 
Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 30. jūlijam. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību. 
26. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
27. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
28. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
29. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
30. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu. 
31. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Antonijas iela 22 – 3, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2018. gada 31. jūlijam ar norādi Loterija “Aussie loterija!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 
31.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 31. jūlija, neizraisa juridiskas sekas.
31.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
32. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
33. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
34. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.drogas.lv un www.izdevigspirkums.lv/akcijas... kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2018. gada 6. jūnijā
____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte

Pielikums Nr. 1 par datu ievākšanu, atbilstoši datu regulai
Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “Sanitex”, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumiem: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV 2111,
Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “Sanitex” apstrādās personas datus šādos nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, tostarp Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju.
Personas datu apstrādes pamati: SIA “Sanitex” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:
Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;
Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Loterijas dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.
Iespējamie datu saņēmēji: SIA “Sanitex” var nodot Loterijas dalībnieku personas datus šādiem personas datu saņēmējiem: sadarbības partnerim SIA “Visas Loterijas”, reģistrācijas numurs: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2128. Loterijas organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem sadarbības partneriem, kā, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Datu apstrādes ilgums: SIA “Sanitex” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.
Jūsu tiesības: Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: [email protected]
Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā. Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu:[email protected]
Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

Rīgā, 2018. gada 6. jūnijā

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte

Pielikums Nr. 2 Produkti, kas piedalās loterijā:
5410076390830 AUSSIE šampūns MIRACLE MOIST 300ML
5410076390809 AUSSIE matu balzams MIRACLE MOIST 250ML
4084500618008 AUSSIE 3MM MIRACLE MOIST 250ML
4084500654860 AUSSIE šampūns REPAIR MIRACLE 300ML
4084500654839 AUSSIE matu balzams REPAIR MIRACLE 250ML
5410076390779 AUSSIE dziļas iedarbības 3MIN līdzeklis RECONSTRUCTION 250ML
4084500700871 AUSSIE OIL RECONSTRUCTOR
5410076390717 AUSSIE šampūns AUSSOME VOLUME 300 ML
5410076390687 AUSSIE matu balzams AUSSOME VOLUME 250 ML
5011321626560 AUSSIE matu laka VOLUME FLEX 250ML
4084500103931 AUSSIE DRY SHAMPOO AUSSOME VOLUME 180ML
5011321401839 AUSSIE FOAM VOLUME 150ML
5011321401860 AUSSIE FOAM CURL DEF SHINE 150ML
8001090587169 AUSSIE Shampoo PURE LOCKS 300ml
8001090587138 AUSSIE matu balzamsPURE LOCKS 250ml
8001090618542 AUSSIE dziļas iedarbības 3MM  līdzeklis PURE LOCKS 250ml
8001090539441 AUSSIE matu putu balzams VOLUME 180ml
8001090539823 AUSSIE matu putu balzams MOISTURIZE 180ml
8001090539885 AUSSIE LOT PURE LOCKS 100ml

 
Rīgā, 2018. gada 6. jūnijā

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte