Ģimenei

2018.gada 26. Marts - 15. Aprīlis
Veikals: DROGAS

Blend-A-Med un Oral-B dienas veikalos Drogas

Pērc jebkurus divus Blend-A-Med un Oral-B produktus, reģistrējies un laimē Oral-B zobu kopšanas centru!

Reģistrācija loterijai beigusies

Blend-A-Med un Oral-B dienas veikalos Drogas
Uzvarētāji

Mutes kopšanas komplektu laimējuši:

Jana Druza, čeka nr. 23/3747

Pārsla Mezciema, čeka nr. 118/36

Jana Novika, čeka nr. 96/3573

Vita Eihmane, čeka nr. 84/3639

Valdis Pētersons, čeka nr. 109/51


Apsveicam laimētājus!


Noteikumi

Preču loterijas “Blend-A-Med un Oral-B dienas veikalos Drogas” noteikumi.

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek veikalu tīkla Drogas veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 26. marta līdz 2018. gada 19. aprīlim.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 26. marta līdz 2018. gada 15. aprīlim.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fondu veido kopā 5 (piecas) balvas – zobu kopšanas centrs “Professional Care OxyJet 3000”.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 796,65 EUR (septiņi simti deviņdesmit seši eiro, 65 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam vienā pirkumā jebkurā veikalu tīkla Drogas veikalā jāiegādājas jebkuri 2 (divi) no Pielikumā Nr. 1. norādītajiem produktiem.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 03. maijam, kas, saņemot balvu, kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.
6.5. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru 2 (divu) loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
6.6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.9. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstoties) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 5/1000.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 17. aprīlī plkst. 15:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 
9.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā mājas lapā www.izdevigspirkums.lv 2018. gada 19. aprīlī.

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balvas jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00.
11.2. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Momentum Rīga” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 03. maijam, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 28661628 darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 un vienojoties par balvas piegādes adresi
11.3. Laimētājiem balvas jāizņem vai jāpiesaka tās piegāde līdz 2018. gada 03. maijam. Balvas pēc 2018. gada 03. maija vairs netiks izsniegtas.
11.4. Balvu izsūtīšana tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā, kopš pieteikuma saņemšanas.
11.5. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
11.6. Ja balva netiek izņemta, tā paliek SIA “Sanitex” īpašumā.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 11. maijam, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu. 
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
13.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.

________________
Aiga Alksne
SIA “Momentum Rīga”
Projektu vadītāja
2018. gada 20. februāris

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Blend-A-Med un Oral-B dienas veikalos Drogas” noteikumiem.

Produktu saraksts

Nr.p.k. Produkta svītru kods Produkta nosaukums
1 4015600620394 Blend-A-Med C7 + WHITE zobu pasta 100 ml
2 4015600623074 Blend-A-Med C7 EXTRA FRESH + MOUTHWASH zobu pasta 100 ml
3 4015600620004 Blend-A-Med 3DW EXTREME MINT KISS zobu pasta 100 ml
4 4015600620035 Blend-A-Med 3D White COOL WATER zobu pasta 100 ml
5 4015600620097 Blend-A-Med 3D White zobu pasta 100 ml
6 4084500080591 Blend-A-Med PRO-EXPERT All-in-1 FRESH MINT zobu pasta
7 5410076790906 Blend-A-Med Pro-Expert Clinic Gum Protection zobu pasta 75 ml
8 4015400573241 Blend-A-Med 3DW Luxe Healthy Shine zobu pasta 75 ml
9 4084500743847 Blend-A-Med 3D White Luxe Perfect balināšanas zobu pasta 75 ml     
10 4084500744301 Blend-A-Med 3D White Luxe zobu balināšanas pastiprinātājs 75 ml 
11 5410076790876 Blend-A-Med Pro-Expert Clinic Enamel Regeneration zobu pasta 75 ml
12 5410076790906 Blend-A-Med Pro-Expert Clinic Gum Protection zobu pasta 75 ml
13 3014260281373 Oral-B Stages bērnu zobu pasta Bubble Gum 75 ml
14 3014260262228 Stages 2 zobu birste, 2-4 gadi, Soft, Oral-B
15 5010622010795 Stages 3, zobu birste 5- 7 gadi Soft, Oral-B
16 4103330017369 Superfloss zobu diegs 50 m, Oral-B
17 5010622005029 Essential Floss piparmētru zobu diegs ar vasku, Oral-B
18 3014260017217 Zobu birste Oral-B Complete 5 Ways Clean 40 med
19 3014260011109 Zobu birste Oral-B Complete Ultra-Thin Bristles 40 med
20 3014260022051 Zobu birstu komplekts Oral-B 1+1 Pro-Expert AIO 40 med
21 3014260022761 Zobu birstu komplekts Oral-B 1+1 3D White 40 Medium
22 3014260094539 Zobu birste Oral-B Ultra-Thin Green Tea, extra soft
23 3014260094379 Zobu birste Ultrathin Pro Gum care tea DACH artwork
24 3014260010348 Zobu birste Oral-B ProFlex Luxe 3DW 38 med
25 3014260010409 Zobu birste Oral-B ProFlex Luxe 3DW 38 soft
26 3014260832513 Zobu birste Oral-B Pulsar Pearl 35 soft
27 4210201305590 Zobu birste ar baterijām Oral-B Advance Power Kids
28 5410076238255 Oral-B 3D White Luxe mutes skalojamais 500 ml
29 4015600572969 Mutes dobuma skalotājs Professional Protection, Oral-B, 500 ml
30 3014260090531 Mutes dobuma skalotājs Deep Clean, Oral-B, 500 ml
31 4210201043577 ORAL-B Zobu birste elektriskā VITALITY C
32 4210201154686 Zobu birste elektriskā Oral-B Vitality Frozen Kids
33 3014260090616 Mutes dobuma skalotājs  Strong Teeth, Oral-B, 500 ml
34 4210201176534 Zobu birstes rezerves uzgaļi Oral-B Sensitive (iepakojumā 2 gab)
35 4210201746324 Zobu birstes rezerves uzgaļi OralB Precision EB20 (iepakojumā 2 gab)
36 4210201746263 Zobu birstes (bērnu) rezerves uzgaļi Oral-B EB10 (iepakojumā 2 gab)

____________________________________

Aiga Alksne

SIA “Momentum Rīga”

Projektu vadītāja

2018. gada 20. februāris