Vīriešiem

2018.gada 5. Jūnijs - 2. Jūlijs
Veikals: MAXIMA

Esi uzvarētājs!

Pērc Head&Shoulders vai Gillette produktus, reģistrējies un laimē iPhone X vai Nike futbola bumbu!

Reģistrācija loterijai beigusies

Esi uzvarētājs!
Uzvarētāji

Mobilā telefona iPhone X 64GB laimētājs:

Maris Skuts, čeka nr. 199/24

Nike futbola bumbu laimētāji:

Mārcis Cibiņš, čeka nr. 196/725
Artis Rukmanis, čeka nr. 191/673
Eduards Kalniņš, čeka nr. 186/815
Valdis Pelšs, čeka nr. 383/27
Laura Isajeva, čeka nr. 586/312
Natalja Parfjonova, čeka nr. 155/106
Elena Isaeva, čeka nr. 512/312
Vineta Niezere, čeka nr. 388/335
Nataļja Ambulte, čeka nr. 154/177
Arnis Ližbovskis, čeka nr. 183/1012
Dace Šēniņa, čeka nr. 608/231
Daiga Spindule, čeka nr. 259/1236
Elviss Lagimovs, čeka nr. 76/1317
Snezana Strogonova, čeka nr. 224/8
Gunita Rukmane, čeka nr. 41/693
Dagnija Heinsberga, čeka nr. 262/360
Maija Vegnere, čeka nr. 266/12
Dzintars Valciņš, čeka nr. 49/660
Zanda Utāne, čeka nr. 204/33
Gļebs Kašnovs, čeka nr. 263/689
Anastasija Tabune, čeka nr. 108/585
Toms Stīpnieks, čeka nr. 353/342
Ainārs Pabērzs, čeka nr. 121/247
Andris Līviņš, čeka nr. 318/141
Dainis Zlaugotnis, čeka nr. 385/30
Gļebs Kašnovs, čeka nr. 17/678
Ieva Mazjāne, čeka nr. 51/944
Edvīns Viguls, čeka nr. 439363
Ginta Čekstere, čeka nr. 450/367
Laura Isajeva, čeka nr. 615/326
Dace Ansberga, čeka nr. 2/297
Jūlija Šmikova, čeka nr. 430/693
Diāna Dūne, čeka nr. 259570
Marianna Rižanova, čeka nr. 99/38
Marianna Rižanova, čeka nr. 100/38
Mārcis Cibiņš, čeka nr. 183/37
Dace Šēniņa, čeka nr. 84/313
Valērijs Rubins, čeka nr. 24/45
Tatjana Skute, čeka nr. 197/24
Marite Mackus, čeka nr. 707/867
Daiga Zalaka, čeka nr. 330/13
Raitis Austrums, čeka nr. 101971
Janis Skuts, čeka nr. 472/25
Valdis Ivbulis, čeka nr. 305/9
Sergejs Strogonovs, 109/16
Snezana Strogonova, čeka nr. 401/16
Marina Gavruto, čeka nr. 980621
Artjoms Gavruto, čeka nr. 1074746
Artjoms Gavruto, čeka nr. 1087970
Marina Gavruto, čeka nr. 1156801
Valdis Ivbulis, čeka nr. 600/872
Valdis Ivbulis, čeka nr. 166/10
Santa Šakarne, čeka nr. 360306
Valentīna Brante, čeka nr. 147/305
Aiga Baumane, čeka nr. 95/349
Valdis Ivbulis, čeka nr. 179/11
Ludmila Rutkovska, čeka nr. 321/1248
Gunārs Grīnhofs, čeka nr. 66/22
Valdis Ivbulis, čeka nr. 528/11
Atis Kozuls, čeka nr. 46253
Armands Gruzinskis, čeka nr. 158/250
Dace Libeka, čeka nr. 471/738
Valdis Ivbulis, čeka nr. 427/12
Ivars Gailis, čeka nr. 168/334
Eduards Baumanis, čeka nr. 150/313
Andris Vegners, čeka nr. 90/121
Lubova Ignatjeva, čeka nr. 59/99
Jelena Reika, čeka nr. 52/43
Andžela Klaucāne, čeka nr. 36/245
Lasma Rage, čeka nr. 340/564
Maris Skuts, čeka nr. 198/24
Sergejs Strogonovs, čeka nr. 583/17
Valdis Ivbulis, čeka nr. 366/9
Renāte Jurdža, čeka nr. 302/227
Inta Urķe, čeka nr. 172/1025
Karmena Jurdže, čeka nr. 173/1052
Artūrs Nikolajevs, čeka nr. 172/1052
Ikars Niezers, čeka nr. 23/354
Dace Margeviča, čeka nr. 120709
Andris Ūdris, čeka nr. 382/16
Inga Kupina, čeka nr. 125/258
Valdis Ivbulis, čeka nr. 695/16
Snezana Strogonova, čeka nr. 47/18
Mārtiņš Upelnieks, čeka nr. 226/308
Sandra Rostova-Gruzinska, čeka nr. 87/844
Vija Klaucane, čeka nr. 256/786
Alberts Jermaks, čeka nr. 83/1050
Ineta Ertmane, čeka nr. 110/1335
Marianna Rižanova, čeka nr. 393/56
Guntis Vaskis, čeka nr. 724142
Kintija Teilāne, čeka nr. 225421
Andris Līviņš, čeka nr. 47/142
Gatis Barons, čeka nr. 108/405
Stanislavs Cakuls, čeka nr. 373/659
Inga Pētersone, čeka nr. 39/1038
Dmitrijs Ņikitins, čeka nr. 52/330
Raimonds Baltiņš, čeka nr. 219/49
Vija Patmalniece, čeka nr. 291/699
Maksims Polevojs, čeka nr. #00019544
Andrejs Ziņģis, čeka nr. 135260
Vladislavs Žihs, čeka nr. 109/706
Uvis Zauers, čeka nr. 266151
Uvis Zauers, čeka nr. 266150
Dace Vītoliņa, čeka nr. 12/425
Lauma Baltiņa, čeka nr. 220/49
Sandra Treija, čeka nr. 104374
Eriks Bindemanis, čeka nr. 395227

Apsveicam!

Noteikumi

Preču loterijas

“Head&Shoulders un Gillette Maxima loterija” noteikumi.

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek Maixima veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 05. jūnija līdz 2018. gada 06. jūlijam.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 05. jūnija līdz 2018. gada 02. jūlijam.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fondu veido kopā 161 (viens simts sešdesmit viena) balva:
5.1.1. 1 (viena) balva - mobilais telefons iPhone X 64GB;
5.1.2. 160 (viens simts sešdesmit) balvas - Nike futbola bumbas.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 3370,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit eiro, 00 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā veikalu tīkla Maxima veikalā ir jāiegādājas jebkurš 1 (viens) zīmolu Head&Shoulders vai Gillette produkts.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 20. jūlijam, kas, saņemot balvu, kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.
6.5. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
6.6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.9. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.10. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725). 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 800 (astoņi simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 161/800.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 04. jūlijā plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 
9.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.izdevigspirkums.lv 2018. gada 06. jūlijā.

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balvas jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 
11.2. Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš piesakot laimesta saņemšanas laiku, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 26437333.
11.3. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Momentum Rīga” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 20. jūlijam, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 26437333 darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 un vienojoties par balvas piegādes adresi.
11.4. Laimētājiem balvas jāizņem vai jāpiesaka tās piegāde līdz 2018. gada 20. jūlijam. Balvas pēc 2018. gada 20. jūlija vairs netiks izsniegtas.
11.5. Balvu izsūtīšana tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā, kopš pieteikuma saņemšanas.
11.6. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
11.7. Ja balva netiek izņemta, tā paliek SIA “Sanitex” īpašumā.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 27. jūlijam, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu. 
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
13.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.

________________
Madara Salna
SIA “Momentum Rīga”
Projektu vadītāja
2018. gada 18. maijs