Mājai

2019.gada 25. Jūnijs - 14. Jūlijs
Veikals: Drogas

FAIRY loterija Drogās

Pērc jebkuru FAIRY produktu un piedalies loterijā!

Reģistrācija loterijai beigusies

FAIRY loterija Drogās
Uzvarētāji

RITO dāvanu kartes laimētāji:

Vārds Uzvārds Čeka nr.
Svetlana Novika 256/195
Vita Eihmane 24/308
Diāna Karaseva 290552

FAIRY dāvanu komplektu laimētāji:

Vārds Uzvārds Čeka nr.
Normunds Krūmiņš 103/417
Maija Vegnere 27/463
Ilze Kreicberga 146/434
Olga Filajevs 112/469
Egija Pošeiko 525/103262
Vladimirs Strogonovs 212/205
Maija Vilkaite 16/528
Baiba AuziŅa 54/447
Laima Rēvele 224/515
Edgars Kūla 522/200


Noteikumi

Preču loterijas “Fairy loterija” noteikumi
1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs. 
2. „Fairy loterija” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 25. jūnijs. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 15. jūlijs.
6. Loterijas prece: Fairy produkti saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu nr. 1, kurus var iegādāties veikalos “Drogas”.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 25. jūnija līdz 2019. gada 14. jūlijam, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā https://www.izdevigspirkums.lv/akcijas/fairy-loterija-drogas.
· Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
11. Izpildot 10. punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.
14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Veikala Rito dāvanu kartes

3

200

600.00

Fairy dāvanu komplekti*

10

14.64

146.40

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

746.40


15. 

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

15.07.2019. plkst. 11.00

25.06.2019. plkst. 00.00 – 14.07.2019. plkst. 23.59

3 (trīs) Rito dāvanu kartes;

10 (desmit) Fairy dāvanu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam


*Fairy dāvanu komplektā ietilpst: 1 gab. FAIRY kapsulas Platinum Plus Yellow 45 gab.; 1 gab. FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai EXTRA HYGIENE 650 ml; 2 gab. FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai PURE&CLEAN 650 ml; FAIRY trauku mazgājamās švammītes, 5 gab.

16. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā.
17. Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
18. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
19. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 23 (divdesmit trīs) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 23 (divdesmit trīs) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
20. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 15. jūlijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā https://www.izdevigspirkums.lv/akcijas/fairy-loterija-drogas.
21. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
22. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 29. jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
23. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
24. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam:
1) atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē,
2) attēlotam vismaz 1 (vienam) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2019. gada 25. jūnija līdz 2019. gada 14. jūlijam;
3) attēlotam Loterijas preces nosaukumam Fairy. 
Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
25. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
26. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 līdz 29. jūlijam. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību. 
27. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
28. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
29. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
30. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
31. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37 – 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 30. jūlijam ar norādi Loterija “Fairy loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
31.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 30. jūlija, neizraisa juridiskas sekas.
31.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
32. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
33. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
34. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā https://www.drogas.lv/ un https://www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2019. gada 22. maijā
____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Fairy loterija””

EAN kods Produkta nosaukums
8001090016089 FAIRY kapsulas trauku mazgājamai mašīnai ALL IN 1, 36 gab.
8001090033130 FAIRY kapsulas trauku mazgājamai mašīnai PLATINUM, 37 gab.
8001090016102 FAIRY kapsulas trauku mazgājamai mašīnai ALL IN 1, 48 gab.
8001090015969 FAIRY kapsulas trauku mazgājamai mašīnai PLATINUM, 63 gab.
8001841303758 FAIRY kapsulas trauku mazgājamai mašīnai All in 1 dzeltenas, 30 gab.
8001841303796 FAIRY kapsulas trauku mazgājamai mašīnai All in1 Lemon, 44 gab.       
8001090150677 FAIRY kapsulas trauku mazgājamai mašīnai PLATINUM Lemon, 70 gab.   
8001090985439 FAIRY kapsulas trauku mazgājamai mašīnai PLATINUM Plus Yellow, 30 gab.   
8001090992338 FAIRY kapsulas trauku mazgājamai mašīnai Platinum Plus 50 gab.
8001090985460 FAIRY kapsulas Platinum Plus Yellow, 45 gab.   
4015400956181 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai APPLE, 450 ml
8001090621962 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai APPLE, 1350 ml
4015400957973 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai LEMON, 900 ml
4015400956082 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai LEMON, 450 ml
8001090621924 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai LEMON, 1350 ml
4015400958093 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai POMEGRANATE, 900 ml
4015400956266 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai POMEGRANATE, 450 ml
8001090118530 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai SENSITIVE CHAMOMILE, 900 ml
4015400956303 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai SENSITIVE CHAMOMILE, 450 ml
4015400958130 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai SENSITIVE TEA TREA MINT 900 ml
4015400956358 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai SENSITIVE TEA TREA MINT, 450 ml
4015400958017 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai ORANGE, 900 ml
4015400955405 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai PLATINUM ARCTIC, 430 ml
4015400955580 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai PLATINUM LEMON, 650 ml
4015400955337 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai PLATINUM LEMON, 430 ml
4015400958055 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai APPLE, 900 ml
8001841009476 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai ALOE&PINK JASMINE, 1350 ml
8001090921574 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai PURE&CLEAN, 450 ml
8001090975263 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai ALOE&PINK JASMINE, 450 ml
8001090975102 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai ALOE&PINK JASMINE, 900 ml
8001841167923 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai EXTRA HYGIENE, 650 ml
8001090921611 FAIRY līdzeklis trauku mazgāšanai PURE&CLEAN, 650 ml

2019. gada 22. maijā

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte