Skaistumam

2019.gada 23. Septembris - 13. Oktobris
Veikals: Drogas

Gillette dienas Drogās

Pērc jebkurus Gillette produktus par summu virs 8,99 EUR un LAIMĒ!

Reģistrācija loterijai beigusies

Gillette dienas Drogās
Uzvarētāji

Garmin Vivoactive 3 pulksteņu laimētāji:

Vārds Uzvārds Čeks
Ēriks Ezeriņš 213/289
Īrisa Bergfelde 258/579
Inese Šale 268/298


Apsveicam! 

Noteikumi

Preču loterijas “Gillette dienas!” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs. 
2. „Gillette dienas!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces un Drogas e-veikals www.drogas.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 23. septembris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 14. oktobris.
6. Loterijas prece: jebkurš zīmola Gillette produkts saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1. Produkts/-ti jāiegādājas vismaz 8.99 Euro (ar PVN) vērtībā.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 23. septembra līdz 2019. gada 13. oktobrim, jāiegādājas loterijas produkts/-ti vismaz 8.99 Euro (ar PVN) vērtībā jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā vai e-veikalā www.drogas.lv. Jāsaglabā pirkuma čeks vai rēķins un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā https://www.izdevigspirkums.lv... gillette-dienas-drogas.
· Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka/rēķina numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka/rēķina numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka/rēķina numuru.
11. Izpildot 10. punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka/rēķina numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku/rēķina numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
12. Ja viens pirkuma čeka/rēķina numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/rēķina numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus/rēķinus.
14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Garmin Vivoactive 3 pulkstenis

3

248.9938

746.98

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

746.98

 15.

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

14.10.2019. plkst. 11.00

23.09.2019. plkst. 00.00 – 13.10.2019. plkst. 23.59

3 (trīs) Garmin Vivoactive 3 pulksteņi

2 (divi)

16. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā.
17. Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
18. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
19. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 3 (trīs) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 3 (trīs) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
20. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 14. oktobrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā https://www.izdevigspirkums.lv... gillette-dienas-drogas.
21. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
22. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 28. oktobrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
23. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks/rēķins ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
24. Pirkuma čekā/rēķinā ir jābūt redzamam:
1) atbilstošajam pirkuma čeka/rēķina numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka/rēķina numuru, kas ir laimējis izlozē,
2) attēlotam vismaz loterijas preču pirkumam vismaz 8.99 Euro vērtībā, laika posmā no 2019. gada 23. septembra līdz 2019. gada 13. oktobrim;
3) attēlotam Loterijas preces nosaukumam Gillette. 
25. Ja Loterijas laimētājs:
25.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
25.2. ir reģistrējis vienu čeka/rēķina numuru vairākkārt;
25.3. ir reģistrējis čeka/rēķina numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā/rēķinā;
25.4. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka/rēķina numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
25.5.ir papildinājis čeka/rēķina numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju, balva netiek izsniegta.
26. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 līdz 28. oktobrim. 
27. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
28. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
29. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
30. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
31. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37 – 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 29. oktobrim ar norādi Loterija “Gillette dienas!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
31.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 29. oktobra, neizraisa juridiskas sekas.
31.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
32. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
33. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
34. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā https://www.drogas.lv/ un https://www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.
Rīgā, 2019. gada 5. augustā
____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte


Pielikums nr.1

 

3014260287030

GILLETTE 2 vienreizlietojamie skuvekļi, 5 gab.

7702018849031

GILLETTE Blue II vienreizlietojamie skuvekļi 5 gab.

7702018435302

GILLETTE FCB Blue 3 vienreizlietojamie skuvekļi 3 gab.

7702018435272

GILLETTE FCB Blue 3 vienreizlietojamie skuvekļi 6+2 gab.

7702018490080

GILLETTE Blue 3 Sence vienreizlietojamie skuvekļi 3 gab.         

7702018489978

GILLETTE Blue 3 vienreizlietojamie skuvekļi 6+2 gab.

3014260247577

GILLETTE Menthol Skūšanās putas 200 ml

3014260258313

GILLETTE Series losjons pēc skūšanās Arctic Ice, 100ml

3014260218799

GILLETTE Series losjons pēc skūšanās Cool Wave, 100ml

7702018970261

GILLETTEs series balzāms pēc skūšanās Sensitive, 100ml

7702018094455

GILLETTE Sensitive skūšanās putas 300 ml

7702018982011

GILLETTE Series Sensitive skūšanās želeja 240ml

3014260214678

GILLETTE Series skūšanās putas Sensitive 250 ml

3014260220051

GILLETTE Series skūšanās želeja Moisturising,200ml

7702018088423

GILLETTE Mach3 Smooth skūšanās želeja  200ml

7702018290994

GILLETTE Mach3 Extra Comfort skūšanās želeja 200ml

7702018837830

GILLETTE Mach3 Sensitive skūšanās želeja 200ml

7702018493869

GILLETTE Skinguard Skūšanās putas 250ML

7702018493845

GILLETTE Skinguard Skūšanās želeja 200ML

7702018464715

GILLETTE Fusion 5 Ultra Sensitive Skūšanās želeja 200 ml

7702018464876

GILLETTE Fusion 5 Ultra Sensitive Skūšanās želeja 75 ml

7702018464999

GILLETTE Fusion 5 Ultra Sensitive & Cooling Gel 200 ml

7702018255610

GILLETTE 3in1 ProGlide balzāms pēc skūšanās 50ml

7702018255467

GILLETTE 2in1 ProGlide balzāms pēc skūšanās 100ml

7702018425297

GILLETTE Mach3 kasetes 4 gab. + skuvekļa kātiņš bezmaksas

7702018020676

GILLETTE Mach3 skūšanās aparāts (ar 2 kasetēm)

7702018464005

GILLETTE Mach3 Start 3kasetnes + skuvekļa kātiņš

7702018435180

GILLETTE Mach3 Turbo skuveklis +3 kasetes

7702018867110

GILLETTE Fusion Power skūšanas aparāts ar 1 kaseti

7702018273386

GILLETTE FUSION PROGLIDE POWER STYLER skuveklis

7702018866946

GILLETTE Fusion skūšanas aparāts (ar 2 kasetēm)

7702018390786

FUSION PROGLIDE Flexball POWER skūšanas aparāts ar 1 kaseti

7702018485321

GILLETTE Fusion skuveklis +3 kasetes

7702018486342

GILLETTE SKINGUARD RAZOR 2UP

7702018390816

GILLETTE ProGlide FLEXBALL skuveklis 2up

7702018412631

GILLETTE ProShield skūšanas aparāts ar 1 kaseti

7702018018116

GILLETTE VENUS Simply 3 plus vienreizlietojamie skuvekļi 3 gab.

7702018426171

GILLETTE Simply Venus 3 Plus Yellow vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3 gab.

7702018426232

GILLETTE Simply Venus 3 Plus Pink vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 6 gab.

7702018465675

GILLETTE Simply Venus3 vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 4 gab.

7702018491544

GILLETTE Venus Sensitive vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3gab

7702018016808

GILLETTE VENUS Riviera vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 2 gab.

7702018487028

GILLETTE Venus Sensitive vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3gab.

7702018426263

GILLETTE Venus TROPICAL vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3 gab.

7702018486939

GILLETTE Venus Smooth Sensitive skūšanas aparāts ar 2 kasetnēm

3014260262693

GILLETTE VENUS skūšanas aparāts ar 2 kasetnēm

7702018886166

GILLETTE VENUS Breeze skūšanas aparāts ar 2 kasetnēm

7702018420599

GILLETTE Venus Breeze skūšanas aparāts ar 3 kasetnēm

7702018476459

GILLETTE VENUS BIKINI PRECISION skūšanās aparāts

7702018012466

GILLETTE Satin Care skūšanās želeja Dry skin 200ml

7702018264735

GILLETTE Satin Care Pure&Delicate skūšanās želeja 200ml

3014260223007

GILLETTE Satin Care skūšanās želeja jutīgai ādai 200 ml

7702018399567

GILLETTE Satin Care Gel Vanilla Dream skūšanās želeja 200ml

 

Rīgā, 2019. gada 5. augustā

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Projektu direktore

Signija Eglīte


/files/download/documents/Gillette_Atļaujapdf.pdf