Vīriešiem

2018.gada 26. Jūnijs - 15. Jūlijs
Veikals: DROGAS

Gillette loterija Drogas

Pērc jebkurus Gillette produktus vismaz 10,00 EUR vērtībā, reģistrējies un laimē MERIDA velosipēdu vai produktu grozu!

Reģistrācija loterijai beigusies

Gillette loterija Drogas
Uzvarētāji

Velosipēdu laimējis: 

Gunārs Ikaunieks 18/162

Gillette produktu komplektu laimējuši:

 Anžela Dergačova 166/168

 Evita Morkūna 675525
 Ilvija Jaudzema 151/198
 Valdas Filipavicus 131/87
 MĀrcis Cibiņš 222/165
 Liāna Dunkule 41/182
 Bronus Reika 13/164
 Natalija Mihailova 504/46
 Feliks Krasouski 168/52
 Renāts Rudzītis 103/93

Apsveicam!

Noteikumi

Preču loterijas “Gillette loterija!” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu
aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs.
2. „Gillette loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru
organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese:
Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji,
saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to
izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkura “Drogas” tirdzniecības vieta visā Latvijas
Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens
Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 26. jūnijs. Loterijas norises beigu
datums ir 2018. gada 16.jūlijs.
6. Loterijas prece: visi Gillette produkti, kurus var iegādāties veikalos “Drogas”.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu
pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem
periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu
ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/
ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
10.Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 26. jūnija līdz
2018. gada 15. jūlijam, jāiegādājas Gillette produkti vismaz 10.00 Euro vērtībā,
vienā pirkuma reizē, jebkurā “Drogas” tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas
teritorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā jānorāda
vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez
maksas.
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka
numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju
likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek
izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un
pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības
5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas
organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi
izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas
laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas
organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka
numuru.
11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts
vairākas reizes.
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma
čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
12.Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas
pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13.Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam,
piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.
14.Balvu fonds:

1 MERIDA velosipēds (279,30 EUR) un 10 Gillette produktu komplekti*  (10 x 21,40 EUR). Balvu fonda kopējā vērtība ieskaitot PVN 493,40 EUR.

*Produktu komplektā ietilpst Gillette Satin Care Pure&Delicate skūšanās želeja
200ml,Gillette Series skūšanās želeja Sensitive 200ml, ProShield CHILL MNL
RAZOR 1up, VENUS Breeze skuveklis 2 up


15.Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar
šo noteikumu 10. punktu:
Izloze notiek 2018. gada 16. jūlijā, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas
saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2018. gada 26. jūnija plkst. 00:00 līdz 2018. gada
15. jūlijam plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) velosipēdu un 10 (desmit) Gillette produktu
komplektus.
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā,
2. stāvā.
16.Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu 5 (pieci) rezerves laimētāji gadījumam,
ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav
atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek
izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17.Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes
reģistrācijas Nr. 003365.
18.Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi
iespēja iegūt laimestu ir 11 (vienpadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot
11 (vienpadsmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).
19.Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 16. jūlijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā
www.izdevigspirkums.lv.
20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot
īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

21.Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas
Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas
saņemšanu līdz 2018. gada 30.jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un
pāries Izplatītāja īpašumā.
22.Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar
atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot
laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas -
nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23.Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt
identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces
pirkumam vismaz 10.00 Eiro laika posmā no 2018. gada 26. jūnija līdz 2018. gada
15.jūlijam. Attēlotam loterijas preces nosaukumam Gillette. Ja informācija ir nepilnīga,
lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču
nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču
nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24.Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos
dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā
veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25.Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa
tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 - 17.00 līdz 30. jūlijam.
26.Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas
dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas
uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
27.Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
28.Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas
pret šiem Loterijas noteikumiem.
29.Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī
par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas
dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem
nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
30.Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu
gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju
pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju
un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
31.Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas
rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Antonijas iela 22 – 3, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz
2018. gada 31. jūlijam ar norādi Loterija “Gillette loterija!”, pilnībā izklāstot iebildumus
un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces
pretenzijā.
31.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 31. jūlija, neizraisa juridiskas sekas.
31.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc
saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē
norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
32.Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot
konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
33.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos
Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir
tikai informatīvs raksturs.
34.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem
iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni +371
67686540.
Rīgā, 2018. gada 20. maijā
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte
Pielikums Nr. 2 par datu ievākšanu, atbilstoši datu regulai
Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “Sanitex”, juridiskā adrese: Liepu aleja 4,
Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, kontaktinformācija personas datu
aizsardzības jautājumiem: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija,
LV2111,
Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “Sanitex” apstrādās personas datus šādos
nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, tostarp
Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un
apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju.
Personas datu apstrādes pamati: SIA “Sanitex” izmanto šādus personas datu apstrādes
pamatus:
Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas
organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;
Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Loterijas
dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.
Iespējamie datu saņēmēji: SIA “Sanitex” var nodot Loterijas dalībnieku personas datus
šādiem personas datu saņēmējiem: sadarbības partnerim SIA “Visas Loterijas”,
reģistrācijas numurs: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov.,
Baloži, LV-2128. Loterijas organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem sadarbības
partneriem, kā, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai
balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu
līgumu.
Datu apstrādes ilgums: SIA “Sanitex” apstrādās minētos personas datus līdz šajos
noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus,
pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.
Jūsu tiesības: Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un
apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš
pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: [email protected]
Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu
apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā. Šāds
atsaukums sūtāms uz e-pastu:[email protected]
Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.
Rīgā, 2018. gada 20. maijā
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte