Skaistumam

2018.gada 12. Novembris - 2. Decembris
Veikals: Drogas

Head&Shoulders loterija Drogās

Pērc jebkuru Head&Shoulders produktu, reģistrē čeku un laimē vienu no Sportland dāvanu kartēm!

Reģistrācija loterijai beigusies

Head&Shoulders loterija Drogās
Uzvarētāji

Sportland dāvanu karti EUR 300.00 vērtībā ir laimējuši:

Tatjana Pogrebņaka, čeka nr. 10/240
Jekaterina Kuzmenko, čeka nr. 267/295
Anželika Turčila, čeka nr. 134575

Noteikumi

Preču loterijas “Head&Shoulders loterija Drogās!” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs. 
2. „Head & Shoulders loterija Drogās!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.  
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 12. novembris. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 3. decembris.
6. Loterijas prece: Produktu saraksts, kuri piedalās Loterijā, ir pieejams Pielikumā Nr.1. un kurus var iegādāties veikalos “Drogas”.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 12. novembra līdz 2018. gada 2. decembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv/akcijas/head-shoulders-loterija-drogas. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
11. Izpildot 10.punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. 
12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.
14. Balvu fonds:
Sportland dāvanu karte (derīguma termiņš 6 mēneši) 3 gab., cena 300.00 EUR
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 900.00

15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 
Izloze notiek 2018. gada 3. decembrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2018. gada 12. novembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 2.decembrim plkst. 23:59, izlozējot 3 (trīs) Sportland dāvanu kartes.
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīga.
16. Izlozē tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 3 (trīs) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 3 (trīs) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 3. decembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 3. janvārim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam:
 1. atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē,
 2. attēlotam vismaz 1 (vienam) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2018. gada 12. novembra līdz 2018. gada 2. decembrim.
 3. attēlotam Loterijas preces nosaukumam. 
Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 2019. gada 3. janvārim. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību. 
26. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
27. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
28. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
29. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
30. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu. 
31. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 4. janvārim ar norādi Loterija “Head&Shoulders loterija Drogās!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 
31.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 4. janvāra neizraisa juridiskas sekas.
31.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
32. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
33. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
34. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.drogas.lv un www.izdevigspirkums.lv kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2018. gada 10.oktobrī
____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte

Pielikums Nr. 1 Produkti, kas piedalās loterijā:
4084500105539 H&S šampūns Classic Clean 250ml
4084500174610 H&S šampūns Apple 250ml
4084500105690 H&S šampūns Sensitive 250ml
5011321336117 H&S šampūns OCEAN Energy 400ml
5011321336032 H&S šampūns CITRUS Fresh 400ml
5410076659456 H&S šampūns APPLE FRESH 400ml
5011321336094 H&S šampūns MENTHOL 400ml
4015600734138 H&S šampūns CLASSIC CLEAN 2in1 360ml
4084500819689 H&S šampūns NOURISHING CARE 400ml
8001090496546 H&S šampūns Tea Tree 400ml
4084500015012 H&S šampūns 2in1 Classic Clean 225ml
4084500968158 H&S šampūns 2in1 Menthol 225ml
4084500970403 H&S šampūns 2in1 MENTHOL 360ml
4084500821132 H&S šampūns 2in1 APPLE 360ml
8001090812018 H&S šampūns TOTAL CARE 270ml Football Fans (Edition)
8001090690319 H&S šampūns INSTANT RELIEF 270ml
8001090677983 H&S matu balzams Rinse Off REPAIR 220ml
8001090678461 H&S šampūns REPAIR 270ml
8001090678430 H&S šampūns MOISTURE 270ml
8001090677952 H&S matu balzams Rinse Off MOISTURE 220ml
8001090690463 H&S šampūns Men ULTRA ANI-HAIRFALL 270ml
8001090812056 H&S šampūns Men ULTRA DEEP CLEAN-SING 270 ml

2018.gada 10. oktobrī

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte