Bērniem/Mazuļiem

2017.gada 11. Aprīlis - 8. Maijs
Veikals: RIMI

Ir viegli būt par supermammu!

Pērc jebkuru Pampers vai Ariel Baby produktu, pirkuma laikā izmanto Mans Rimi karti un laimē!

Ir viegli būt par supermammu!
Uzvarētāji

Preču loterijas “Ir viegli būt par supermammu!” laimētāji

Viedās bērnu uzraudzības sistēmas “PHILIPS AVENT SCD 860/52”ir laimējuši:

“Mans Rimi” lojalitātes kartes numurs

Vārds

Izlozes datums

9440385200510761331

JĀNIS

10.05.

9440385200509004438

JEKATERINA

10.05.

9440385200511751349

KRISTA

10.05.

9440385200504197161

KRISTĪNE

10.05.

9440385200500366232

LELDE

10.05.

Produktu komplektu, kas sastāv no 1x “Pampers Sensitive” mitro salvešu četrpakas (4x56 gabali salvešu) un 1x mazgāšanas līdzekļa “Ariel Baby Liquid” 1,3 litru iepakojuma, ir laimējuši:

“Mans Rimi” lojalitātes kartes numurs

Vārds

Izlozes datums

9440385200503736423

AINĀRS

10.05.

9440385200510816895

AIVIS

10.05.

9440385200510994023

ALEKSANDRS

10.05.

9440385200510337843

ANDREJS

10.05.

9440385200510755945

ANDRIS

10.05.

9440385200509849782

ANNA

10.05.

9440385200500254321

BAIBA

10.05.

9440385200502750508

DAINA

10.05.

9440385200507573160

GAIDA

10.05.

9440385200510873672

IEVA

10.05.

9440385200507033025

IGORS

10.05.

9440385200501533236

IGORS

10.05.

9440385200507543536

ILZE

10.05.

9440385200507700375

ILZE

10.05.

9440385200508516218

INESE

10.05.

9440385200508094976

INESE

10.05.

9440385200509242202

INGRĪDA

10.05.

9440385200510253321

INGUS

10.05.

9440385200501942106

INNA

10.05.

9440385200511789703

JANIS

10.05.

9440385200507340685

JĀNIS

10.05.

9440385200505059998

JEVGENIJS

10.05.

9440385200507673002

JURANTA

10.05.

9440385200511698490

KARINA

10.05.

9440385200511303711

KASPARS

10.05.

9440385200503761256

KRISTAPS

10.05.

9440385200508145299

KRISTAPS

10.05.

9440385200505967117

KSENIJA

10.05.

9440385200510089014

LEONĪDS

10.05.

9440385200504979337

LĪGA

10.05.

9440385200501438691

MADARA

10.05.

9440385200502173073

MADARA

10.05.

9440385200500469747

MAREKS

10.05.

9440385200505472654

MARGARITA

10.05.

9440385200511930497

MARINA

10.05.

9440385200510168768

MARINA

10.05.

9440385200504762279

ŅINA

10.05.

9440385200506827450

OLGA

10.05.

9440385200511605669

OĻESJA

10.05.

9440385200501550610

PĒTERIS

10.05.

9440385200512751975

SANTA

10.05.

9440385200505208900

SANTA

10.05.

9440385200501402697

SIMONA

10.05.

9440385200512101452

SINTIJA

10.05.

9440385200511098659

SINTIJA

10.05.

9440385200507521425

STEFANS

10.05.

9440385200507401537

TATJANA

10.05.

9440385200512362054

TOMS

10.05.

9440385200507015352

UNDĪNE ALISE

10.05.

9440385200510315385

VALTERS

10.05.

SIA “Momentum Rīga” 2 darba dienu laikā pēc laimētāju publicēšanas sazināsies ar Loterijas laimētājiem, zvanot vai nosūtot SMS, uz reģistrācijā noradīto telefona numuru, vienojoties ar laimētājiem par balvas saņemšanu.

Saziņai ar laimētājiem tiks izmantots mobilā telefona numurs, kas ir norādīts katra laimētāja “Mans Rimi” klientu kartes datu bāzē uz izlozes veikšanas brīdi. Saziņa tiks veikta tikai gadījumā, ja laimētājs, reģistrējot “Mans Rimi” klientu karti, ir atļāvis ar sevi sazināties.

Ja “Mans Rimi” klientu kartes datu bāzē laimētāja mobilais telefona numurs nav norādīts, norādīts nekorekti vai klients nav devis atļauju ar sevi sazināties, laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai, sazinoties ar SIA “Momentum Rīga” darba dienās laikā no plkst. 13:00 līdz 17:00, zvanot uz tālruni 26437333.

Balvas laimētājiem ir jāizņem līdz 2017. gada 26. maijam.

Tālrunis uzziņām par balvas saņemšanu 26437333!

Noteikumi

Preču loterijas “Ir viegli būt par supermammu!” noteikumi.

 • PREČU IZPLATĪTĀJS:
  • SIA “Sanitex”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, Latvija.
 • LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  • SIA “Momentum Rīga”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.
 • LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  • Loterija notiek visos “RIMI” veikalos visā Latvijas teritorijā.
 • LOTERIJAS NORISES LAIKS:
  • Loterijas norises laiks ir no 2017. gada 11. aprīļa līdz 2017. gada 12. maijam.
 • BALVAS:
  • Balvu fonds sastāv no:
   • 5 (piecas) balvas – viedā bērnu uzraudzības sistēma “PHILIPS AVENT SCD 860/52”;
   • 50 (piecdesmit) balvas – produktu komplekts, kas sastāv no 1 (vienas) “Pampers Sensitive” mitro salvešu četrpakas (4x56 gabali salvešu) un 1 (viena) mazgāšanas līdzekļa “Ariel Baby Liquid” 1,3 litru iepakojuma.
  • Kopējā balvu fonda vērtība ir 1449,00 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit deviņi eiro, 00 eiro centi).
 • PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  • Loterijā var piedalīties visi “Mans Rimi” klienta kartes lietotāji.
  • Lai piedalītos loterijā, laikā no 2017. gada 11. aprīļa līdz 2017. gada 08. maijam, dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošiem “RIMI” veikaliem jāiegādājas jebkurš 1 (viens) “Pampers” vai “Ariel Baby” produkts (produktu sarakstu skatīt 1. pielikumā) un, norēķinoties par pirkumu, jāizmanto “Mans Rimi” klienta karti.
  • Pēc loterijas produktu iegādes, pirkuma reizē izmantojot “Mans Rimi” karti, dalībnieks bez maksas automātiski tiek reģistrēts loterijai.
  • Ja klienta karte loterijas laikā tiek nozaudēta vai bojāta, kartes lietotājam jāpiesakās jaunai klienta kartei, zvanot 80000180 vai rakstot uz [email protected] Dalība loterijā netiek pārnesta uz jauno karti.
  • Ja klients nevēlas piedalīties loterijā, viņam ir iespēja atteikties no dalības, sūtot “Mans Rimi” klienta kartes numuru, vārdu un uzvārdu uz [email protected]
  • Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu, kura norēķinu brīdī tiek izmantota “Mans Rimi” klienta karte.
  • Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē. 
  • Loterijas organizators neatbild par:
   • Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies, saņemot balvu;
   • Sekām, kas radušās nepareizas “Mans Rimi” klienta kartes izmantošanas vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm.
 • PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  • Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 2’000 (divi tūkstoši) dalībnieku, kuri, izmantojot 6. punktā norādīto veidu, piedalīsies loterijā, un, no kuriem tiks izlozēti 55 (piecdesmit pieci) laimētāji, no kuriem:
   • 5 (pieci) iegūs balvā 1 (vienu) viedo bērnu uzraudzības sistēmu “PHILIPS AVENT SCD 860/52”;
   • 50 (piecdesmit) iegūs balvā 1 (vienu) produktu komplektu, kas sastāv no 1 (vienas) “Pampers Sensitive” mitro salvešu četrpakas (4x56 gabali salvešu) un 1 (viena) mazgāšanas līdzekļa “Ariel Baby Liquid” 1,3 litru iepakojuma
 • DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  • Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic 6. punktā norādītās darbības.
  • “Mans Rimi” klienta kartes maksa ir 1,00 EUR (viens eiro, 00 eiro centi).
  • Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav.
 • LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
  • Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
  • Laimētāji tiks noteikti 2017. gada 10. maijā plkst. 12:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
  • SIA “SOMESE Baltic” veic izlozi starp “RIMI” sagatavotiem un SIA “SOMESE Baltic” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no “Mans Rimi” karšu numuriem. Pēc izlozes “RIMI” identificē laimētājus un publicē to www.rimi.lv. 
  • Izlozēs piedalās katrs 6.2. punktā noteiktajā termiņā veiktais pirkums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
 • LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
  • Laimētāju “Mans Rimi” klienta kartes numuri un vārdi tiks publicēti mājas lapā www.rimi.lv 2017. gada 12. maijā.
 • LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  • Lai saņemtu izlozes balvu, laimējušajai personai darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00 līdz 2017. gada 26. maijam jāierodas SIA “Momentum Rīga”, Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot “Mans Rimi” klienta karti un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 
  • Laimētājs par laimesta saņemšanu tiks informēts arī nosūtot īsziņu uz mobilā telefona numuru, kas ir norādīts katra laimētāja “Mans Rimi” klientu kartes datu bāzē uz izlozes veikšanas brīdi. Īsziņa tiks nosūtīta tikai gadījumā, ja laimētājs, reģistrējot “Mans Rimi” klientu karti, ir atļāvis ar sevi sazināties.
  • Ja “Mans Rimi” klientu kartes datu bāzē laimētāja mobilais telefona numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimētājs par laimestu var uzzināt apskatot laimētāju sarakstu mājas lapā www.rimi.lv.
  • Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu preci vai pakalpojumu, vai sūtītas pa pastu.
  • Balvas pēc 2017. gada 26. maija vairs netiks izsniegtas.
  • Ja laimētāji nepiesakās balvas saņemšanai līdz 2017. gada 26. maijam, balvas paliek SIA “Sanitex” īpašumā.
 • PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  • Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 02. jūnijam, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A, Rīga, LV-1024, Latvija rakstisku iesniegumu. 
  • Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 • DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  • Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
  • Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “Sanitex” īpašumā.
 • NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
  • Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.rimi.lv.  

_________________________ 20.03.2017.

Aiga Alksne

SIA “Momentum Rīga”

projektu vadītāja

 • pielikums

EAN kods

Produkta nosaukums

4751016880631

Komplekts - 3 x Pampers Active Baby S4, 64 gabali, JP

4751016880648

Komplekts - 3 x Pampers Active Baby S5, 52 gabali, JP

4015400704294

Pampers New Baby S2, 43 gabali, VP

4015400735878

Pampers New Baby S2, 76 gabali, VPP

4015400735922

Pampers Active Baby S3, 68 gabali, VPP

4015400735977

Pampers Active Baby S4, 58 gabali, VPP

4015400736028

Pampers Active Baby S4+, 53 gabali, VPP

4015400736073

Pampers Active Baby S5, 50 gabali, VPP

4015400736127

Pampers Active Baby S6, 42 gabali, VPP

4015400736172

Pampers New Baby S2, 100 gabali, GP

4015400736226

Pampers Active Baby S3, 90 gabali, GP

4015400736271

Pampers Active Baby S4, 76 gabali, GP

4015400736325

Pampers Active Baby S4+, 70 gabali, GP

4015400736370

Pampers Active Baby S5, 64 gabali, GP

4015400736424

Pampers Active Baby S6, 56 gabali, GP

4015400682882

Pampers Pants S3, 60 gabali, JP

4015400672869

Pampers Pants S4, 52 gabali, JP

4015400672906

Pampers Pants S5, 48 gabali, JP

4015400674023

Pampers Pants S6, 44 gabali, JP

4015400703983

Pampers Pants S3, 26 gabali, CP

4015400672647

Pampers Pants S4, 24 gabali, CP

4015400672685

Pampers Pants S5, 22 gabali, CP

4015400673378

Pampers Pants S6, 19 gabali, CP

4015400697527

Pampers Pants S3, 120 gabali, MB

4015400697534

Pampers Pants S4, 104 gabali, MB

4015400697541

Pampers Pants S5, 96 gabali, MB

4015400697558

Pampers Pants S6, 88 gabali MB

4015400681205

Pampers Pants Premium Care S4, 44 gabali

4015400681236

Pampers Pants Premium Care S5, 40 gabali

4015400264491

Pampers New Baby S1, 43 gabali, VP

4015400265207

Pampers Active Baby S3, 150 gabali, MB

4015400265238

Pampers Active Baby S4, 132 gabali, MB

4015400264972

Pampers Active Baby S4+, 120 gabali, MB

4015400265016

Pampers Active Baby S5, 111 gabali, MB

4015400465461

Pampers Premium Care S3, 120 gabali, MB

4015400465447

Pampers Premium Care S4, 104 gabali, MB

4015400541813

Pampers Premium Care S5 88 gabali, MB

4015400681212

Pampers Pants Premium Care S4, 22 gabali

4015400681243

Pampers Pants Premium Care S5, 20 gabali

4015400741602

Pampers Premium Care S1, 88 gabali, VP

4015400741633

Pampers Premium Care S2, 80 gabali, VP

4015400274780

Pampers Premium Care S3, 60 gabali, VP

4015400278818

Pampers Premium Care S4, 52 gabali, VP

4015400278870

Pampers Premium Care S5, 44 gabali, VP

4015400507499

Pampers Premium Care S3, 80 gabali, JP

4015400743248

Pampers Premium Care S2, 96 gabali, JP

4015400507529

Pampers Premium Care S4, 66 gabali, JP

4015400507550

Pampers Premium Care S5, 56 gabali, JP

4015400686101

Pampers New Baby Sensitive mitrās salvetes 54 gabali

4015400636649

Pampers Sensitive mitrās salvetes Single 56 gabali

4015400439110

Pampers Baby Fresh mitrās salvetes Single 64 gabali

4015400636830

Pampers Natural Clean mitrās salvetes Single 64 gabali

4015400636670

Pampers Sensitive mitrās salvetes Duo 2x56 gabali

4015400439202

Pampers Baby Fresh mitrās salvetes Duo 2x64 gabali

4015400637028

Pampers Natural Clean mitrās salvetes Duo 2x64 gabali

4015400622734

Pampers Baby Fresh mitrās salvetes Quatro 4x64 gabali

4015400622079

Pampers Sensitive mitrās salvetes Quattro 4x56 gabali

4015400622482

Pampers Natural Clean mitrās salvetes Quattro 4x64 gabali

8001090235060

Ariel Baby Liquid 20 mazgāšanas reizēm / 1.3L

8001090234988

Ariel Baby Liquid 40 mazgāšanas reizēm / 2.6L

_________________________ 20.03.2017.

Aiga Alksne

SIA “Momentum Rīga”

projektu vadītāja