Skaistumam

2017.gada 29. Jūnijs - 19. Jūlijs
Veikals: MAXIMA

Lolo savu skaistumu ar P&G!

Pērc vismaz vienu šīs akcijas produktu, reģistrējies www.loloskaistumu.lv un laimē!

Lolo savu skaistumu ar P&G!
Uzvarētāji

Matu taisnotāja Braun Satin Hair 7 ST780 SensoCare laimētāji:

Daiga Herberga, čeka nr. 230/525, tālr. 25143...
Darja Krjukova, čeka nr. 85/1920, tālr. 29692...
Elīna Vegnere, čeka nr. 234/354, tālr. 28689...
Evija Vecmane, čeka nr. 274/547, tālr. 29257...
Inese Oboleviča, čeka nr. 338/614, tālr. 28876...
Irina Kuzmina, čeka nr. 34/696, tālr. 20132...
Jana Makarenko, čeka nr. 106/854, tālr. 20358...
Nataļja Nadjarnaja, čeka nr. 379/538, tālr. 28487...
Sanda Žukovska, čeka nr. 291/7, tālr. 26321...
Sergejs Strogonovs, čeka nr. 54/351, tālr. 29926...


Produktu komplekta laimētāji:

Antra Cibiņa, čeka nr. 498/504, tālr. 26510...
Daiga Lāce, čeka nr. 271/14, tālr. 29470...
Daiga Spindule, čeka nr. 323/147, tālr. 29296...
Elina Šopa, čeka nr. 230/395, tālr. 29361...
Ginta Čekstere, čeka nr. 288/398, tālr. 29490...
Gunita Rukmane, čeka nr. 25/345, tālr. 25943...
Gunta Blumberga, čeka nr. 223/997, tālr. 29461...
Ieva Cauna, čeka nr. 121/491, tālr. 29676...
Ieva Mazjāne, čeka nr. 16/675, tālr. 26749...
Inese Laukmane, čeka nr. 332/521, tālr. 26069...
Inta Mazaļevska, čeka nr. 251/258, tālr. 26478...
Janina Lotko, čeka nr. 595/390, tālr. 26780...
Janis Skuts, čeka nr. 366/97, tālr. 26193...
Laima Hofmane, čeka nr. 48/18, tālr. 29748...
Larisa Boroha, čeka nr. 594008, tālr. 29968...
Lelde Vorobjova, čeka nr. 212/357, tālr. 20346...
Līga Šuktere, čeka nr. 429/556, tālr. 28661...
Lubova Ignatjeva, čeka nr. 115/629, tālr. 26811...
Marianna Rižanova, čeka nr. 503/389, tālr. 26454...
Marija Jarohnoviča, čeka nr. 274/853, tālr. 26477...
Marija Majorkova, čeka nr. 265/380, tālr. 26832...
Paula Upelniece, čeka nr. 666949, tālr. 29888...
Raitis Austrums, čeka nr. 1089661, tālr. 25281...
Rihards Cīrulis, čeka nr. 193766, tālr. 22000...
Sanita Upīte, čeka nr. 80/6, tālr. 28626...
Santa Lokmane, čeka nr. 220/263, tālr. 26460...
Silvija Gredzena, čeka nr. 223/997, tālr. 22021...
Tatjana Matjusenko, čeka nr. 272/755, tālr. 27048...
Tatjana Pogrebņaka, čeka nr. 247/691, tālr. 26461...
Vineta Niezere, čeka nr. 272/14, tālr. 29124...

Noteikumi

Preču loterijas

“Pantene, Aussie, Head&Shoulders, Blend-A-Med, Oral-B, Gillette, Old Spice un Venus  produktu loterija veikalos Maxima” noteikumi.

 • PRECES IZPLATĪTĀJS:
 • LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  • SIA “Momentum Rīga”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.
 • LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  • Loterija notiek veikalu tīkla Maxima veikalos visā Latvijas teritorijā.
 • LOTERIJAS NORISES LAIKS:
  • Loterijas norises laiks ir no 2017. gada 29. jūnija līdz 2017. gada 24. jūlijam.
 • BALVU FONDS:
  • Balvu fondā ietilpst:
   • 10 (desmit) balvas – matu taisnotājs Braun Satin Hair 7 ST780 SensoCare;
   • 30 (trīsdesmit) balvas – produktu komplekts. Produktu komplekta sastāvā ietilpst:
    • Head&Shoulders šampūns Extra Sport Fresh, 360ml;
    • Old Spice Dirt Destroyer Strong Swagger dušas želeja, 250ml;
    • Old Spice Odor Blocker Lasting Legend dezodorējošais stiks, 50ml;
    • Aussie Dry Shampoo Mega Clean sausais šampūns, 180 ml;          
    • Pantene Repair&Protect šampūns, 400ml;
    • Pantene Repair&Protect matu balzams, 200ml.
  • Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 1879.07 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit deviņi eiro, 07 eiro centi).
 • PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  • Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2017. gada 29. jūnija līdz 2017. gada 19. jūlijam, veikalu tīkla Maxima veikalā jāiegādājas jebkurš 1 (viens) Pantene, Aussie, Head&Shoulders, Blend-A-Med, Oral-B, Gillette, Old Spice vai Venus  produkts (produktu sarakstu skatīt pielikumā).
  • Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks reģistrējas loterijai mājas lapā www.loloskaistumu.lv bez maksas, obligāti norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs un kontakttālrunis.
  • Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
  • Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2017. gada 04. augustam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
  • Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
  • Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
  • Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, veicot atkārtotu jebkuru loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
  • Viens dalībnieks var laimēt 1 (vienu) balvu.
  • Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
  • Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
  • Loterijas organizators neatbild par:
   • Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;
   • Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
   • Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  • Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
   • Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
   • Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
   • Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
 • PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  • Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 2’000 (divi tūkstoši) dalībnieku, kuri, izmantojot 6. punktā norādīto veidu, reģistrēsies dalībai loterijā, un, no kuriem tiks izlozēti 10 (desmit) laimētāji, kuri katrs saņems balvā 1 (vienu) matu taisnotāju Braun Satin Hair 7 ST780 SensoCare un 30 (trīsdesmit) laimētāji, kuri katrs saņems balvā 1 (vienu) produktu komplektu.
 • DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  • Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas 6. punktā norādītajā veidā, reģistrējoties mājas lapā www.loloskaistumu.lv bez maksas.
  • Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.
 • LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
  • Laimestu ieguvēji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
  • Laimētāji tiks noteikti 2017. gada 20. jūlijā plkst. 16:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
  • Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
 • LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
  • Laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.loloskaistumu.lv līdz 2017. gada 24. jūlijam.
 • LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  • Lai saņemtu balvu laimētājam līdz 2017. gada 04. augustam darba dienās laikā no plkst.13:00 līdz plkst.16:00 jāierodas SIA “Momentum Rīga”, Murjāņu iela 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Papildus informācijai par balvas saņemšanu zvanīt uz 26437333.
  • Balvas netiks izmaksātas naudā, sūtītas pa pastu vai mainītas pret citu balvu.
  • Balvas, kuru saņemšanai nepiesakās līdz 2017. gada 04. augustam, paliek preču izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.
 • PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  • Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 11. augustam, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” Murjāņu ielā 1A, Rīgā, LV-1024 rakstisku iesniegumu.
  • Visas pretenzijas tiks izskatītas un Loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 • DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  • Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki.
  • Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.
 • NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
  • Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, tiks publicēti mājas lapā www.loloskaistumu.lv.

1.1.         SIA “Sanitex” uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, Latvija.

_________________________                                                                                  13.06.2017

Aiga Alksne

SIA “Momentum Rīga”

Projektu vadītāja