Mājai

2018.gada 2. Janvāris - 21
Veikals: Drogas

Mājas kopšanas dienas!

Pērc vismaz vienu šīs akcijas produktu, reģistrējies www.izdevigspirkums.lv un laimē iRobot Roomba 866!

Reģistrācija loterijai beigusies

Mājas kopšanas dienas!
Uzvarētāji

Grīdas tīrīšanas robota “iRobot Roomba 866” laimētāji:

Aija Brakovska, čeka nr. 412/3665, tālr. 28352...
Maija Drunka, čeka nr. 188/24, tālr. 26827...
Edgars Mednis, čeka nr. 275/3535, tālr. 27616...

Apsveicam laimētājus!



Preču loterijas “P&G mājas kopšanas dienas veikalos Drogas” noteikumi
 1. PRECES IZPLATĪTĀJS:

  1. SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

 2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

  1. SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.

 3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

  1. Loterija notiek veikalu tīkla Drogas veikalos visā Latvijas teritorijā.

 4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

  1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 02. janvāra līdz 2018. gada 25. janvārim.

  2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 02. janvāra līdz 2018. gada 21. janvārim.

 5. BALVAS:

  1. Balvu fondu veido kopā 3 (trīs) balvas - Grīdas tīrīšanas robots “iRobot Roomba 866”.

  2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 1770,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit eiro, 00 eiro centi).

 6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam vienā pirkumā jebkurā veikalu tīkla Drogas veikalā jāiegādājas jebkurš 1 (viens) no Pielikumā Nr. 1. norādītajiem produktiem.

  2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.

  3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.

  4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 09. februārim, kas, saņemot balvu, kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.

  5. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura 1 (viena) loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.

  6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.

  7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.

  8. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:

  9. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;

  10. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;

  11. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.

  12. Loterijas organizētājs neatbild par:

  13. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

  14. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;

  15. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

 7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

  1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1500 (astoņi tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 3/1500.

 8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv bez maksas.

  2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

 9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

  1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.

  2. Balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 23. janvārī plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

  3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

 10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

  1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā mājas lapā www.izdevigspirkums.lv 2018. gada 25. janvārī.

 11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

  1. Balvas jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00.

  2. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Momentum Rīga” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 09. februārim, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 2866128 darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 un vienojoties par balvas piegādes adresi.

  3. Laimētājiem balvas jāizņem vai jāpiesaka balvas piegāde līdz 2018. gada 09. februārim. Balvas pēc 2018. gada 09. februāra vairs netiks izsniegtas.

  4. Balvu izsūtīšana tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā, kopš pieteikuma saņemšanas.

  5. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.

  6. Ja balva netiek izņemta, tā paliek SIA “Sanitex” īpašumā.

 12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

  1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 16. februārim, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu.

  2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

 13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

  1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki.

  2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.

 14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

  1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.

________________

Aiga Alksne

SIA “Momentum Rīga”

Projektu vadītāja

2017. gada 30. novembris


Nr.p.k.

PRODUKTA nosaukums

1

Ariel Color 4 maD11:D36zg. reizēm 300 g

2

Ariel Mountain Spring 20 mazg. reizēm 1.5 kg

3

Ariel Color 20 mazg. reizēm 1.5 kg

4

Ariel with TOL Fresh 20 mazg. reizēm 1.5 kg

5

Ariel Color Liquid 20 mazg.reizēm 1,3 l

6

Ariel Sensitive Liquid 20 mazg.reizēm 1,3 l

7

Ariel Mountain Spring Liquid 20 mazg.reizēm 1,3 l

8

Ariel TOL Fresh Liquid 20 mazg.reizēm 1,3 l

9

Ariel Baby Liquid 20 mazg.reizēm 1.3 l

10

Ariel liquid tabs Mountain Spring 14 gab.

11

Ariel Liquid Tabs Color 3in1 14 gab.

12

Ariel liquid tabs Touch of Lenor 3in1 14 gab.

13

Ariel liquid tabs Sensitive 14 gab.

14

ARIEL LAVENDER LTAB 14 gab.

15

Ariel liquid tabs Mountain Spring 28 gab.

16

Ariel liquid tabs Color 28 gab.

17

Ariel liquid tabs Touch of Lenor 28 gab.

18

ARIEL LAVENDER LTAB 28 gab.

19

Bonux Tropical 20 mazg. reizēm 1.5 kg

20

Bonux Color 20 mazg. reizēm 1.5 kg

21

Bonux Magnolia 20 mazg. reizēm 1.5 kg

22

Bonux Rose Liquid, 20 mazg. reizēm  1.3 l

23

Bonux Color Liquid, 20 mazg. reizēm  1.3 l

24

Bonux Ice Fresh Liquid, 20 mazg. reizēm  1.3 l

25

Tide Alpine Fresh 20 mazg. reizēm 1.5kg

26

Tide Color 20 mazg. reizēm 1.5kg

27

Fairy Apple 450 ml

28

Fairy  Lemon 450 ml

29

Fairy  Pomergranate 450 ml

30

Fairy Sensitive Chamomile & Vitamine E 450 ml

31

Fairy Sensitive Tea Tree & Mint 450 ml

32

Fairy Platinum Lemon&Lime 430 ml

33

Fairy Platinum Arctic Fresh 430 ml

34

Fairy Platinum Lemon&Lime 650 ml

35

Fairy Lemon 1350 ml

36

Fairy Apple 1350 ml

37

Fairy Sensitive Tea Tree & Mint 900 ml

38

Fairy Apple 900 ml

39

Fairy Lemon 900 ml

40

Fairy Orange 900 ml

41

Fairy Pomergranate 900 ml

42

Fairy Sensitive Chamomile & Vitamine E 900 ml

43

Fairy kapsulas Platinum Lemon 63 gab.

44

Fairy kapsulas All in 1 Lemon 36 gab.

45

Fairy kapsulas  All in 1 Lemon 48 gab.

46

Fairy kapsulas Platinum Lemon 37 gab.

47

ACE Delicate 1 l

48

ACE ULTRA universāls tīrīšanas līdzeklis (WC) Flowers 750 ml

49

ACE ULTRA universāls tīrīšanas līdzeklis (WC) Lemons 750 ml

50

ACE Lemon 1 l

51

ACE Regular  1 l

52

LENOR FLOW BUQUET 14 gab.

53

LENOR WAT LILY 14 gab.

54

LENOR SILK ORCHID 14 gab.

55

Lenor SPRING 63 mazg.reizēm 1900 ml

56

Lenor GENTLE TOUCH 63 mazg.reizēm 1900 ml

57

LENOR VEĻAS MĪKST.SUMMER BREEZ 1900 ml

58

Lenor veļas aromatizators Fresh 275 g

59

Lenor veļas aromatizators Lavish 275 g

60

Lenor veļas aromatizators Bliss 275 g

61

LENOR SILK TREE BLOSSOM 750 ml

62

LENOR SHEA BUTTER 750 ml

63

LENOR DEEPSEA MINERAL 750 ml

64

Lenor AMBER FLOWER 26 mazg.reizēm 780 ml

65

Lenor DIAMOND LOTUS FLOWER 26 mazg.reizēm 780 ml

66

Lenor EMERALD IVORY 26 mazg.reizēm 780 ml

67

Lenor GOLD ORCHID 26 mazg.reizēm 780 ml

68

Lenor WILD FLOWER BLOOM 26 mazg.reizēm 780 ml

69

Lenor SPRING 31 mazg.reizēm 930 ml

70

Lenor SUMMER BREEZE 31 mazg.reizēm 930 ml

71

LENOR VEĻAS MĪKST.SENSITIVE 930 ml

____________________________________

Aiga Alksne

SIA “Momentum Rīga”

Projektu vadītāja

2017. gada 30. novembris