Mājai

2021.gada 22. Februāris - 23. Marts
Veikals: Maxima

Maxima P&G sadzīves ķīmijas loterija

Pērc jebkuru akcijas produktu, reģistrējies un laimē katru nedēļu!  

Reģistrācija loterijai beigusies

Maxima P&G sadzīves ķīmijas loterija
23.03. izlozes uzvarētāji

23.03. izlozes uzvarētāji  


Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Gaisa mitrinātājs Electrolux  23.03.2021 11:00 Edgars Baumanis 34/111
Gaisa mitrinātājs Electrolux  23.03.2021 11:00 Sanita Ūdre 115/605
Gaisa mitrinātājs Electrolux  23.03.2021 11:00 Ervins Briksnis 91/828
Gaisa mitrinātājs Electrolux  23.03.2021 11:00 Kristīna Osipova 47/76216.03. izlozes uzvarētāji  

Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Gaisa mitrinātājs Electrolux  16.03.2021 11:00 Normunds Kļaviņš 165/1122
Gaisa mitrinātājs Electrolux  16.03.2021 11:00 Rimma Razgoņajeva 18/311
09.03. izlozes uzvarētāji
Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Gaisa mitrinātājs Electrolux  09.03.2021 11:00 Emīls Starodubcevs 681077
Gaisa mitrinātājs Electrolux  09.03.2021 11:00 Valentina Ulpe 31/887
02.03. izlozes uzvarētāji
Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Gaisa mitrinātājs Electrolux  02.03.2021 11:00 Vladimirs  Vinslovs  252/837
Gaisa mitrinātājs Electrolux  02.03.2021 11:00 Sarmīte Garā 121/1080
Noteikumi

Loterijas Atļauja Nr. 6660 

Preču loterijas “P&G sadzīves ķīmijas dienas” noteikumi

 • Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs.
 • Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 • Loterijas norises teritorija: jebkurš veikals Maxima visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.barbora.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  • Loterijas prece: jebkurš Ariel, Fairy, Lenor vai Ambi Pur produkts, kuru var iegādāties tirdzniecības vietā Maxima vai interneta veikalā www.barbora.lv.
 • Loterijas norises laiks:
  • Loterijas norises sākuma datums: 2021. gada 23. februāris. Loterijas norises beigu datums: 2021. gada 23. marts.
  • Loterijas reģistrācijas periods: no 2021. gada 23. februāra līdz 2021. gada 22. martam.
 • Balvu fonds:
 • Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  • Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  • Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 10 (desmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 • Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2021. gada 23. februāra līdz 2021. gada 22. martam, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā Maxima visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.barbora.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 • Loterijā tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
  • Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
 • Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada 23. martā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
 • Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  • Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2021. gada 8. aprīlim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.
 • Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2021. gada 9. aprīlim ar norādi Loterija “P&G sadzīves ķīmijas dienas”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  • Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 • Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Maxima Latvija”, SIA “Patrika” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 • Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  • Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Gaisa mitrinātājs Electrolux

10

69.99

699.90

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

699.90

 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  • Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  • Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  • Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
  • Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
  • Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
  • Izlozēs balvām tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
  • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  • Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
  • Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021. gada 23. februāra līdz 2021. gada 22. martam un attēlotam loterijas preces nosaukumam Ariel, Fairy, Lenor, Ambi Pur vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
  • Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   • nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   • ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
   • ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   • ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
   • ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
   • ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
  • Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
  • Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
  • Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  • Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

02.03.2021. plkst. 11.00

23.02.2021. plkst. 00.00 – 01.03.2021. plkst. 23.59

2 (divi) gaisa mitrinātāji Electrolux

2 (divi)

09.03.2021. plkst. 11.00

02.03.2021. plkst. 00.00 – 08.03.2021. plkst. 23.59

2 (divi) gaisa mitrinātāji Electrolux

2 (divi)

16.03.2021. plkst. 11.00

09.03.2021. plkst. 00.00 – 15.03.2021. plkst. 23.59

2 (divi) gaisa mitrinātāji Electrolux

2 (divi)

23.03.2021. plkst. 11.00

16.03.2021. plkst. 00.00 – 22.03.2021. plkst. 23.59

4 (četri) gaisa mitrinātāji Electrolux

2 (divi)

Rīgā, 2021. gada 21. janvārī

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Finanšu produktu attīstības projektu vadītāja

Signija Eglīte