Vīriešiem

2020.gada 13. Jūlijs - 2. Augusts
Veikals: Drogas

Old Spice loterija Drogās

Pērc jebkurus 2 Old Spice produktus un laimē Sony PlayStation4 virtuālo briļļu komplektu!

Reģistrācija loterijai beigusies

Old Spice loterija Drogās
Uzvarētāji
Balvas nosaukums Vārds Uzvārds Čeks
Sony PlayStation VR VR Worlds virtuālo briļļu komplekts Una Balode 73/871
       
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Jurijs Saša-zaša 155/774
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Ilona  Sankova 9403194
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Lubova  Ignatjeva  54/916
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Maksims Silins 9172484
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Reinis Dunda 292643
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Tereza Naumova 96/887
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Aleksejs Kosevackis 65/66
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Kristīne  Krompāne-eglīte 58/684
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Dace Vītoliņa 241743
OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants) Olegs Zagrajs 58/574

Apsveicam!

Noteikumi

Loterijas Atļauja: /files/download/documents/PPL_Atlauja_6337_old_spice.pdf 

Preču loterijas “OLD SPICE loterija veikalos Drogas” noteikumi:

1. Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs. 
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.drogas.lv, kurā tiek izplatītas loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
3.1. Loterijas prece: jebkuri 2 (divi) Old Spice produkti, kuri pieejami tirdzniecības vietās Drogas un interneta veikalā www.drogas.lv.
4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 13. jūlijs. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 3. augusts.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada 2. augustam.
5. Balvu fonds: 

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Sony PlayStation VR VR Worlds virtuālo briļļu komplekts

1

289.00

289.00

OLD SPICE kosmētikas maciņš + produktu komplekts (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants)

10

9.00

90.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

379.00

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 11 (vienpadsmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada 2. augustam, jāiegādājas vismaz 2 (divi) loterijas produkti vienā pirkuma reizē jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

03.08.2020. plkst. 11.00

13.07.2020. plkst. 00.00 – 02.08.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Sony PlayStation virtuālo briļļu komplekts;

10 (desmit) Old Spice kosmētikas maciņi + produktu komplekti (Old Spice dušas želeja 250 ml un dezodorants)

2 (divi) katram balvu veidam

9.1. Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 3. augustā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 17. augustam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
11.3. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam 2 (divu) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada 2. augustam un attēlotam loterijas preču nosaukumam OLD SPICE. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
11.4. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.4.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
11.4.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
11.4.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
11.4.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
11.4.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
11.5. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu.
12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 18. augustam ar norādi Loterija “OLD SPICE loterija veikalos Drogas”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, A/S “Drogas” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2020. gada 15. jūnijā

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Finanšu produktu attīstības 
projektu vadītāja
Signija Eglīte