Vīriešiem

2021.gada 12. Jūlijs - 1. Augusts
Veikals: Drogas

Old Spice vasaras loterija Drogās

Pērc jebkurus divus Old Spice produktus un laimē! 

Reģistrācija loterijai beigusies

Old Spice vasaras loterija Drogās
Noteikumi

Preču loterijas “OLD SPICE loterija veikalos Drogas” noteikumi

Loterijas atļaujas Nr. 6870

 • Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs.
 • Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 • Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.drogas.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  • Loterijas prece: jebkuri 2 (divi) OLD SPICE produkti, kuri pieejami tirdzniecības vietās Drogas un interneta veikalā www.drogas.lv.
 • Loterijas norises laiks:
  • Loterijas norises sākuma datums: 2021. gada 12. jūlijs. Loterijas norises beigu datums: 2021. gada 2. augusts.
  • Loterijas reģistrācijas periods: no 2021. gada 12. jūlija līdz 2021. gada 1. augustam.
 • Balvu fonds:
 • Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  • Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  • Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 13 (trīspadsmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 • Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2021. gada 12. jūlija līdz 2021. gada 1. augustam, jāiegādājas vismaz 2 (divi) loterijas produkti vienā pirkuma reizē jebkurā tirdzniecības vietā Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.drogas.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 • Loterijā tiek noteiktas 3 (trīs) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
  • Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
 • Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada 2. augustā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
 • Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  • Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2021. gada 16. augustam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
 • Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2021. gada 17. augustam ar norādi Loterija “OLD SPICE loterija veikalos Drogas”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  • Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 • Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, A/S “Drogas” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 • Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  • Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Mārupes Wake parks dāvanu karte 100.00 EUR vērtībā

3

100.00

300.00

OLD SPICE produktu komplekts*

10

13.00

130.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

430.00

 

*OLD SPICE produktu komplekts: 1 gb. OS Deodorant Stick Krakengard 50ML; 1 gb. OS Deodorant Body Spray Krakengard 150ML; 1 gb.  OldSpice saulesbrilles; 1 gb.  OldSpice kosmētikas somiņa.

 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  • Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  • Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  • Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
  • Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
  • Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
  • Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
  • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  • Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
  • Par  balvu  piegādi  uz  reģioniem  ārpus  Rīgas,  iespējams  vienoties  individuāli,  zvanot  pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 16. augustam. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību.
  • Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam 2 (divu) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2021. gada 12. jūlija līdz 2021. gada 1. augustam un attēlotam loterijas preces nosaukumam OLD SPICE vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
  • Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   • nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   • ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
   • ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   • ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
   • ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
   • ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
   • nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
  • Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
  • Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  • Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrspirkums.lv un www.drogas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

19.07.2021. plkst. 11.00

12.07.2021. plkst. 00.00 – 18.07.2021. plkst. 23.59

1 (viena) Mārupes Wake parks dāvanu karte

3 (trīs) produktu komplekti

2 (divi) katram balvas veidam

26.07.2021. plkst. 11.00

19.07.2021. plkst. 00.00 – 25.07.2021. plkst. 23.59

1 (viena) Mārupes Wake parks dāvanu karte

3 (trīs) produktu komplekti

2 (divi) katram balvas veidam

02.08.2021. plkst. 11.00

26.07.2021. plkst. 00.00 – 01.08.2021. plkst. 23.59

1 (viena) Mārupes Wake parks dāvanu karte

4 (četri) produktu komplekti

2 (divi) katram balvas veidam

 

 

Rīgā, 2021. gada 2. jūnijā

 

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Finanšu produktu attīstības projektu vadītāja

Signija Eglīte

Uzvarētāji

02.08.2021 izlozes uzvarētāji  

Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Mārupes Wake parks dāvanu karte 100.00 EUR vērtībā 02.08.2021 11:00 Elīna Krūmiņa 251/985
OLD SPICE produktu komplekts 02.08.2021 11:00 Kalvis Siljānis 40/957
OLD SPICE produktu komplekts 02.08.2021 11:00 Irina  Ciganko  173/1285
OLD SPICE produktu komplekts 02.08.2021 11:00 Dace Poļakova 71/962
OLD SPICE produktu komplekts 02.08.2021 11:00 Loreta Vītiņa 5/1175
26.07.2021. izlozes uzvarētāji  

Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Mārupes Wake parks dāvanu karte 100.00 EUR vērtībā 26.07.2021 11:00 Janis Lazdans 376832
OLD SPICE produktu komplekts 26.07.2021 11:00 Zane Linaberga - dzerkale 56/1308
OLD SPICE produktu komplekts 26.07.2021 11:00 Oskars Krūtainis 102/1226
OLD SPICE produktu komplekts 26.07.2021 11:00 Irina  Oblogina 97/1200


19.07.2021 izlozes uzvarētāji  


Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Mārupes Wake parks dāvanu karte 100.00 EUR vērtībā 19.07.2021 11:00 Roberts Kaķis 44/935
OLD SPICE produktu komplekts 19.07.2021 11:00 Līga Zieda-ziediņa 293/831
OLD SPICE produktu komplekts 19.07.2021 11:00 Jūlija Lazdāne 272410
OLD SPICE produktu komplekts 19.07.2021 11:00 Ainārs Judeiks 173/1232