Vīriešiem

2023.gada 2. Maijs - 31
Veikals: Drogas

OldSpice Loterija veikalos Drogas

Pērc jebkurus 2 Old Spice produktus, reģistrējies un laimē!  

Ievadi kodu un laimē!

Ievadi kodu
OldSpice Loterija veikalos Drogas
LAIMĒTĀJI

25.05.  IZLOZES LAIMĒTĀJI 

Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
MyFitness dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā 25.05.2023 11:00 Una Stumbre 119/311
OLD SPICE produktu komplekts 25.05.2023 11:00 Daiga Zālīte #00916278


18.05. IZLOZES LAIMĒTĀJI  


Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
MyFitness dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā 18.05.2023 11:00 Kristiāns Freimanis 118/1730
OLD SPICE produktu komplekts 18.05.2023 11:00 Ilona Kalniņa 99/192211.05. IZLOZES LAIMĒTĀJI  

Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
         
MyFitness dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā 11.05.2023 11:00 Dmitrijs Kitarevs 00775782
         
OLD SPICE produktu komplekts 11.05.2023 11:00 Oskars Ozoliņš 43191544
NOTEIKUMI

LOTERIJAS NR.  7667 

Preču loterijas OLD SPICE loterija veikalos Drogas” noteikumi

 • Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs.
 • Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Pļavu iela 10, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 • Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.drogas.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  • Loterijas prece: jebkuri 2 (divi) OLD SPICE produkti, kuri pieejami tirdzniecības vietās Drogas un interneta veikalā www.drogas.lv.
 • Loterijas norises laiks:
  • Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 2. maijs. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada 1. jūnijs.
  • Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 2. maija līdz 2023. gada 31. maijam.
 • Balvu fonds:
 • Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  • Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  • Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 10 (desmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 • Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 2. maija līdz 2023. gada 31. maijam, jāiegādājas vismaz 2 (divi) loterijas produkti vienā pirkuma reizē jebkurā tirdzniecības vietā Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.drogas.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 • Loterijā tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
  • Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
 • Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 1. jūnijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
 • Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  • Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 15. jūnijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
 • Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2023. gada 16. jūnijam ar norādi Loterija “OLD SPICE loterija veikalos Drogas”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  • Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 • Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, A/S “Drogas” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 • Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  • Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

MyFitness dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā

5

200.00

1000.00

OLD SPICE produktu komplekts*

5

19.92

99.60

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1099.60

 

*OLD SPICE produktu komplekts: 1 gb. OLD SPICE Red Knight dezodorants-zīmulis, 65ml; 1 gb. OLD SPICE Red Knight izsmidzināms dezodorants, 200ml; 1 gb. OLD SPICE Dynamic Defence dezodorants-zīmulis, 65ml; 1 gb. OLD SPICE Dynamic Defence izsmidzināms dezodorants, 200ml; 1 gb. OLD SPICE Pure Protection izsmidzināms dezodorants, 200ml; 1 gb. OLD SPICE Pure Protection dezodorants-zīmulis, 65ml.

 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  • Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  • Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  • Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
  • Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
  • Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
  • Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
  • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  • Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
  • Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam 2 (divu) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2023. gada 2. maija līdz 2023. gada 31. maijam un attēlotam loterijas preces nosaukumam OLD SPICE vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
  • Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   • nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   • ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
   • ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   • ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
   • ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
   • ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
   • nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
  • Loterijas uzvarētājs balvu var saņemt visā Latvijas Republikas teritorijā.
  • Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
  • Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  • Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrspirkums.lv un www.drogas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

11.05.2023. plkst. 11.00

02.05.2023. plkst. 00.00 – 10.05.2023. plkst. 23.59

1 (viena) MyFitness dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā

1 (viens) OLD SPICE produktu komplekts

2 (divi) katram balvas veidam

18.05.2023. plkst. 11.00

11.05.2023. plkst. 00.00 – 17.05.2023. plkst. 23.59

1 (viena) MyFitness dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā

1 (viens) OLD SPICE produktu komplekts

2 (divi) katram balvas veidam

25.05.2023. plkst. 11.00

18.05.2023. plkst. 00.00 – 24.05.2023. plkst. 23.59

1 (viena) MyFitness dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā

1 (viens) OLD SPICE produktu komplekts

2 (divi) katram balvas veidam

01.06.2023. plkst. 11.00

25.05.2023. plkst. 00.00 – 31.05.2023. plkst. 23.59

2 (divas) MyFitness dāvanu kartes 200.00 EUR vērtībā

2 (divi) OLD SPICE produktu komplekti

2 (divi) katram balvas veidam

 

 

Rīgā, 2023. gada 20. martā

 

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Izpilddirektore

Signija Eglīte