Sievietēm

2022.gada 4. Marts - 2. Aprīlis
Veikals: Drogas

P&G Higiēnas dienu loterija Drogās

Pērc Always, Naturella, Tampax vai Discreet produktus, reģistrējies un LAIMĒ KATRU NEDĒĻU!  

Reģistrācija loterijai beigusies

P&G Higiēnas dienu loterija Drogās
LAIMĒTĀJI

04.04.2022 Noslēdzošās izlozes laimētāja

Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Apple iPhone 13 (128 GB) 04.04.2022 11:00 Evita Lode 15/142225.03.2022. izlozes laimētāji 

Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Austiņas Apple AirPods 25.03.2022 11:00 Sanita  Laiviņa #00642035
AirTag 25.03.2022 11:00 Monta Voldiņa 24/1211


18.03. izlozes laimētāji 


Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Austiņas Apple AirPods 18.03.2022 11:00 Ilze Horste 8/1464
         
AirTag 18.03.2022 11:00 Elīna Garā 208/1464


11.03.2022. Izlozes laimētāji  

Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Austiņas Apple AirPods 11.03.2022 11:00 Sofja  Grigorjeva  5/1183
         
AirTag 11.03.2022 11:00 Lelde Bērziņa 87/1516


Noteikumi

LOTERIJAS ATĻAUJA NR. 7178

Preču loterijas Higiēnas dienas veikalos Drogas” noteikumi

 • Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs.
 • Loterijas organizētājs: SIA “Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 • Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikals www.drogas.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  • Loterijas prece: jebkurš Always, Tampax, Discreet vai Naturella produkts, kurš pieejams tirdzniecības vietās Drogas un interneta veikalā www.drogas.lv.
 • Loterijas norises laiks:
  • Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada 4. marts. Loterijas norises beigu datums: 2022. gada 4. aprīlis.
  • Loterijas reģistrācijas periods: no 2022. gada 4. marta līdz 2022. gada 2. aprīlim.
 • Balvu fonds:
 • Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  • Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  • Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 7 (septiņi) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 • Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 4. marta līdz 2022. gada 2. aprīlim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.drogas.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 • Loterijā tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
  • Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
 • Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2022. gada 4. aprīlī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
 • Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  • Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2022. gada 20. aprīlim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
 • Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2022. gada 21. aprīlim ar norādi Loterija “Higiēnas dienas veikalos Drogas”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  • Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 • Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, A/S “Drogas” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 • Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  • Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Apple iPhone 13 (128 GB)

1

883.30

883.30

Austiņas Apple AirPods

3

143.99

431.97

AirTag

3

32.00

96.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1411.27

 

 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  • Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  • Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  • Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
  • Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
  • Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
  • Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
  • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  • Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
  • Par  balvu  piegādi  uz  reģioniem  ārpus  Rīgas,  iespējams  vienoties  individuāli,  zvanot  pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 20. aprīlim. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību.
  • Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2022. gada 4. marta līdz 2022. gada 2. aprīlim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Always, Tampax, Discreet vai Naturella vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
  • Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   • nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   • ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
   • ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   • ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
   • ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
   • ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
   • nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
  • Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
  • Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  • Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrspirkums.lv un www.drogas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

11.03.2022. plkst. 11.00

04.03.2022. plkst. 00.00 – 10.03.2022. plkst. 23.59

1 (vienas) austiņas Apple AirPods;

1 (viens) AirTag

2 (divi) katram balvas veidam

18.03.2022. plkst. 11.00

11.03.2022. plkst. 00.00 – 17.03.2022. plkst. 23.59

1 (vienas) austiņas Apple AirPods;

1 (viens) AirTag

2 (divi) katram balvas veidam

25.03.2022. plkst. 11.00

18.03.2022. plkst. 00.00 – 24.03.2022. plkst. 23.59

1 (vienas) austiņas Apple AirPods;

1 (viens) AirTag

2 (divi) katram balvas veidam

04.04.2022. plkst. 11.00

04.03.2022. plkst. 00.00 – 02.04.2022. plkst. 23.59

1 (viens) Apple iPhone 13

2 (divi)

 

 

Rīgā, 2022. gada 20. janvārī

 

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Finanšu produktu attīstības projektu vadītāja

Signija Eglīte