Sievietēm

2018.gada 12. Februāris - 4. Marts
Veikals: DROGAS

P&G Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas

Pērc jebkuru vienu Always, Dicreet, Naturella vai Tampax produktu un laimē Rosme dāvanu karti 100 EUR vērtībā!

Reģistrācija loterijai beigusies

P&G Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas
Uzvarētāji

Veikala "Rosme" dāvanu karšu laimētājas:

Ina Hartmane, čeka nr. 54/3516
Inga Lapiņa, čeka nr. 243/3607
Zane Blumberga, čeka nr. 213/3613
Santa Šakarne, čeka nr. 299/3524
Inga Līviņa, čeka nr. 100/3601

Apsveicam!

Noteikumi

Preču loterijas “P&G Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas” noteikumi.

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek veikalu tīkla Drogas veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 12. februāra līdz 2018. gada 08. martam.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 12. februāra līdz 2018. gada 04. martam.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fondu veido kopā 5 (piecas) balvas – dāvanu kartes no veikala “Rosme”, katra 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 500,00 EUR (pieci simti eiro, 00 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam vienā pirkumā jebkurā veikalu tīkla Drogas veikalā jāiegādājas jebkurš 1 (viens) no Pielikumā Nr. 1. norādītajiem produktiem.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 23. martam, kas, saņemot balvu, kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.
6.5. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura 1 (viena) loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
6.6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.9. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1500 (viens tūkstoties pieci simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 5/1500.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 06. martā plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 
9.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā mājas lapā www.izdevigspirkums.lv 2018. gada 08. martā.

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balvas jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00.
11.2. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Momentum Rīga” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 23. martam, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 28661628 darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 un vienojoties par balvas piegādes adresi
11.3. Laimētājiem balvas jāizņem līdz 2018. gada 23. martam. Balvas pēc 2018. gada 23. marta vairs netiks izsniegtas.
11.4. Balvu izsūtīšana tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā, kopš pieteikuma saņemšanas.
11.5. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
11.6. Ja balva netiek izņemta, tā paliek SIA “Sanitex” īpašumā.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 30. martam, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu. 
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
13.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.

________________
Aiga Alksne
SIA “Momentum Rīga”
Projektu vadītāja
2018. gada 22. janvāris

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “P&G Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas” noteikumiem.

PRODUKTU saraksts

Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums
1 Always Duo Sensitive Ultra Normal+ 20 gab.
2 Always Duo Sensitive Ultra Super+ 16 gab.
3 Always Sensitive Ultra Normal+ 10 gab.
4 Always Ultra Duo Sensitive Night 14 gab.
5 Always Ultra Duo Extra Night 12 gab.
6 Always Duo Ultra Night 14 gab.
7 Always Duo Ultra Normal+ 20 gab.
8 Always Duo Ultra Super+ 16 gab.
9 Always Ultra Night Quattro 28 gab.
10 Always Ultra Super+ Quattro, 32 gab.
11 Always Ultra Normal+ Quattro 40 gab.
12 Always Liners ExtraLong 44 gab.
13 Always Liners Long 26 gab.
14 Always Liners Long 52 gab.
15 Always Liners Multiform 74 gab.
16 Always Liners Normal 30 gab.
17 Always Liners Normal 60 gab.
18 Always Liners Normal Duo 58 gab.
19 Always Liners Soft & Cotton 58 gab.
20 Always Ultra Sensitive Night 7 gab.
21 Always Ultra Normal+ 10 gab.
22 Always Ultra Super+ 8 gab.
23 Always Ultra Night 7 gab.
24 Always Classic Normal 10 gab.
25 Always Classic Maxi 9 gab.
26 Always Pad Ultra Platinum Normal Duo 16 gab.
27 Always Pad Ultra Platinum Super Duo 14 gab.
28 Always Pad Ultra Platinum Night Duo 12 gab.
29 Discreet Water Lily 20 gab.
30 Discreet Spring Breeze 100 gab.
31 Discreet Air 100 gab.
32 Discreet Waterlily 100 gab.
33 Discreet Deo Waterlilly plus 50 gab.
34 Discreet Waterlily 60 gab.
35 Discreet Air 60 gab.
36 Naturella Classic Normal 10 gab.
37 Naturella Classic Super plus 8 gab.
38 Naturella Ultra normal duo 20 gab.
39 Naturella Ultra Night Duo 14 gab.
40 Naturella Liners 60 gab.
41 Naturella Liners Light 60 gab.
42 Naturella Liners Normal 52 gab.
43 Naturella Liners Light 52 gab.
44 Naturella Ultra super duo 16 gab.
45 Naturella Ultra normal 10 gab.
46 Naturella Ultra super 8 gab.
47 Naturella Liners Normal 42 gab. WRAPPED
48 TAMPAX Compak Pearl Regular, 8 gab.
49 Tampax Compak Regular 16 gab.
50 Tampax Compak Super 16 gab.
51 Tampax Pearl Super 18 gab.
52 TAMPAX PEARL SUPER PLUS 18 gab.
53 Tampax Pearl Regular 18 gab.
54 TAMPAX Compak Pearl Regular, 18 gab.
55 TAMPAX Compak Pearl Super, 18 gab.

____________________________________
Aiga Alksne
SIA “Momentum Rīga”
Projektu vadītāja
2018. gada 22. janvāris