Mājai

2020.gada 8. Decembris - 29
Veikals: Rimi

RIMI P&G Lielā Tīrības dienas loterija

Pērc jebkuru Ariel, Lenor, Fairy vai Ambi Pur produktu, reģistrējies un laimē Rimi dāvanu kartes 5000 EUR vērtībā!  

Reģistrācija loterijai beigusies

RIMI P&G Lielā Tīrības dienas loterija
Noteikumi

Preču loterijas P&G Lielā Tīrības dienas loterija

Loterijas atļauja /files/download/documents/PPL_Atļauja_6572.pdf


1. Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs. 
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkurš veikals Rimi visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikals www.rimi.lv/e-veikals, kurā tiek izplatītas loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
3.1. Loterijas prece: jebkurš Lenor, Ariel, Fairy vai Ambi Pur produkts, kurš pieejams tirdzniecības vietās RIMI un interneta veikalā www.rimi.lv/e-veikals.
4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 8. decembris. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 30. decembris.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 8. decembra līdz 2020. gada 29. decembrim.
5. Balvu fonds: 
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Rimi dāvanu karte 500.00 EUR 6 500.00 3000.00
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 20 100.00 2000.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 5000.00

5.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
5.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 26 (divdesmit seši) pret 5000 (pieci tūkstoši).
6. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 8. decembra līdz 2020. gada 29. decembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā Rimi visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.rimi.lv/e-veikals, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
6.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
6.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
6.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
6.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
6.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
7. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
8. Loterijā tiek noteikta 3 (trīs) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu: 
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti 
15.12.2020. plkst. 11.00 08.12.2020. plkst. 00.00 – 14.12.2020. plkst. 23.59 2 (divas) Rimi dāvanu kartes 500.00 EUR
6 (sešas) Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 2 (divi) katram balvas veidam
22.12.2020. plkst. 11.00 15.12.2020. plkst. 00.00 – 21.12.2020. plkst. 23.59 2 (divas) Rimi dāvanu karte 500.00 EUR
6 (sešas) Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 2 (divi) katram balvas veidam
30.12.2020. plkst. 11.00 22.12.2020. plkst. 00.00 – 29.12.2020. plkst. 23.59 2 (divas) Rimi dāvanu karte 500.00 EUR
8 (astoņas) Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 2 (divi) katram balvas veidam

8.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
8.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
8.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
9. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 30. decembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
10. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
10.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2021. gada 15. janvārim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
10.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
10.3. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2020. gada 8. decembra līdz 2020. gada 29. decembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Lenor, Ariel, Fairy vai Ambi Pur vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
10.4. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
10.4.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
10.4.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
10.4.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
10.4.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
10.4.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
10.5. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu.
11. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2021. gada 18. janvārim ar norādi Loterija “Tīrības dienas”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
11.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
11.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
11.3.Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
12. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Rimi Latvia” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
13. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
13.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
13.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
13.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2020. gada 6. novembrī

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Finanšu produktu attīstības 
projektu vadītāja
Signija Eglīte

15.12. izlozes uzvarētāji
Balvas nosaukums Vērtība Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Rimi dāvanu karte 500.00 EUR 500.00 15.12.2020 11:00 Jelena Ziemele 101/151877
Rimi dāvanu karte 500.00 EUR 500.00 15.12.2020 11:00 Ilva Kauliņa 208/260706
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 15.12.2020 11:00 Līva Drevinska 257/232298
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 15.12.2020 11:00 Jeļena Simanoviča 322/371976
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 15.12.2020 11:00 Kristīne Kalēja 102/69877
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 15.12.2020 11:00 Maija Jankauska 71/330564
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 15.12.2020 11:00 Arija  Eksa 274/451019
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 15.12.2020 11:00 Gunta aldona Mačulāne 44/44932
22.12. izlozes uzvarētāji
Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Rimi dāvanu karte 500.00 EUR 22.12.2020 11:00 Inese Šenberga 220/85002
Rimi dāvanu karte 500.00 EUR 22.12.2020 11:00 Astrīda Ikauniece 332/279196
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 22.12.2020 11:00 Lidija Pliča 12/113175
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 22.12.2020 11:00 Jolanta Černauska 578/94400
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 22.12.2020 11:00 Kristiāna Vonsoviča 419/315219
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 22.12.2020 11:00 Aleksands Romankevics 105/100559
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 22.12.2020 11:00 Aldis Tāfelbergs 80/344473
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 22.12.2020 11:00 Elīza Kuzmicka 288/252425
30.12. izlozes uzvarētāji
Balvas nosaukums Vērtība Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Rimi dāvanu karte 500.00 EUR 500.00 30.12.2020 11:00 Evrika Rasa 372/292151
Rimi dāvanu karte 500.00 EUR 500.00 30.12.2020 11:00 Valdis Matvejs 110/208563
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 30.12.2020 11:00 Vija Klaucane 3000196196
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 30.12.2020 11:00 Marta Vanaga 23/122586
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 30.12.2020 11:00 Daina Jaščuka 126/187430
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 30.12.2020 11:00 Romāns Antoščenko 214/307779
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 30.12.2020 11:00 Guntars Kamenskis 24/98170
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 30.12.2020 11:00 Sandis Lazda 71/284682
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 30.12.2020 11:00 Zinaida Jekimova 135/308973
Rimi dāvanu karte 100.00 EUR 100.00 30.12.2020 11:00 Baiba Vēze 126/18846