Skaistumam

2018.gada 11. Septembris - 8. Oktobris
Veikals: RIMI

Rimi skaistuma dienu loterija

Pērc jebkurus 2 Head & Shoulders, Old Spice vai Pantene produktus, reģistrē pirkuma čeku un laimē!

Reģistrācija loterijai beigusies

Rimi skaistuma dienu loterija
Uzvarētāji

SIA “Kristo” dāvanu karti (lidojumu ar gaisa balonu) laimēja: 

Elīna Loja Runkovska, čeka nr. 1078474     

Baltic Beach Hotel & SPA” dāvanu kartes laimēja: 

Kristīne Krompāne, čeka nr. 162020 

Aija Šteinberga, čeka nr. 136317

Kristīne Galeniece, čeka nr. 122065

Apsveicam!

Noteikumi

Preču loterijas “P&G un RIMI Skaistuma dienas 2018” noteikumi.


1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek Rimi veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 11. septembra līdz 2018. gada 12. oktobrim.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 11. septembra līdz 2018. gada 08. oktobrim.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fondu veido kopā 4 (četras) balvas:
5.1.1. 1 (viena) balva – SIA “Kristo” dāvanu karte lidojumam ar gaisa balonu 666,00 EUR (seši simti sešdesmit seši eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
5.1.2. 3 (trīs) balvas – “Baltic Beach Hotel & SPA” dāvanu kartes 378,00 (trīs simti septiņdesmit astoņi eiro, 00 eiro centi) vērtībā;
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti eiro, 00 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā veikalu tīkla Rimi veikalā ir jāiegādājas jebkuri 2 (divi) zīmolu Head & Shoulders, Old Spice vai Pantene produkti.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 26. oktobrim, kas, saņemot balvu, kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.
6.5. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
6.6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.9. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.10. Loterijas ietvaros dalībnieka personas dati pēc datu pārziņa SIA “Procter & Gamble International Operations SA” uzdevuma tiks nodoti apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi noteikt laimētājus un SIA “Momentum Rīga” datu bāzē ar mērķi saglabāt reģistrācijas, publicēt laimētājus un izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 500 (pieci simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 4/500.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 10. oktobrī plkst. 14:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 
9.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.izdevigspirkums.lv 2018. gada 12. oktobrī.
10.2. Par laimestu laimētāji tiks informēti arī telefoniski.

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balvas jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 
11.2. Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš piesakot laimesta saņemšanas laiku, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 26437333.
11.3. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Momentum Rīga” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 26. oktobrim, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 26437333 darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 un vienojoties par balvas piegādes adresi.
11.4. Laimētājiem balvas jāizņem vai jāpiesaka tās piegāde līdz 2018. gada 26. oktobrim. Balvas pēc 2018. gada 26. oktobra vairs netiks izsniegtas.
11.5. Balvu izsūtīšana tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā, kopš pieteikuma saņemšanas.
11.6. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
11.7. Ja balva netiek izņemta, tā paliek SIA “Sanitex” īpašumā.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 02. novembrim, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu. 
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
13.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.

________________
Aiga Alksne
SIA “Momentum Rīga”
Projektu vadītāja
2018. gada 15. augusts