Skaistumam

2018.gada 13. Februāris - 12. Marts
Veikals: RIMI

Tava diena kļūst labāka!

Pērc vismaz vienu šīs akcijas produktu, reģistrē čeku un laimē 2000 EUR vērtu SPA atpūtu Sanremo kūrortā!

Reģistrācija loterijai beigusies

Tava diena kļūst labāka!
Uzvarētāji

SPA atpūtas Sanremo kūrortā laimētājs:

Evija Gūža, čeka nr. 8875xx

Apsveicam! 

Noteikumi

Preču loterijas “P&G Rimi skaistuma dienas” noteikumi.

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek veikalu tīkla RIMI veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 13. februāra līdz 2018. gada 16. martam.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 13. februāra līdz 2018. gada 12. martam.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fondu veido kopā 1 (viena) balva – dāvanu karte no ceļojumu aģentūras “Estravel Latvia” 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam vienā pirkumā jebkurā veikalu tīkla RIMI veikalā jāiegādājas jebkurš 1 (viens) zīmola Always, Naturella, Tampax, Aussie, Head&Shoulders, Blend-A-Med, Oral-B vai Old Spice produkts.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru, e-pastu un kontakttālruni.
6.3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 06. aprīlim, kas, saņemot balvu, kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.
6.5. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura 1 (viena) loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
6.6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.9. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 2000 (divi tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 1/2000.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētājs un 1 (viens) tā rezervists tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Balvas laimētājs un 1 (viens) tā rezervists tiks izlozēti 2018. gada 14. martā plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 
9.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā mājas lapā www.izdevigspirkums.lv 2018. gada 16. martā.

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balva jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balva tiks izsniegta darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00.
11.2. Laimētājam balva jāizņem līdz 2018. gada 30. martam. Ja laimētājs neizņem balvu līdz 2018. gada 30. martam, tiesības saņemt laimestu iegūst izlozē noteiktais rezervists, kuram laimests jāizņem līdz 2018. gada 06. aprīlim.
11.3. Balva pēc 2018. gada 06. aprīļa vairs netiks izsniegta.
11.4. Ja balva netiek izņemta, tā paliek SIA “Sanitex” īpašumā.
11.5. Balva netiks izsūtīta pa pastu, izmaksāta naudā vai mainīta pret citu balvu.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 13. aprīlim, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu. 
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
13.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.

________________
Aiga Alksne
SIA “Momentum Rīga”
Projektu vadītāja
2018. gada 24. janvāris