Mājai

2020.gada 11. Augusts - 7. Septembris
Veikals: Rimi

Rimi Tīrības dienu akcijas - Loterija!

Pērc jebkuru Ariel, Lenor, Fairy vai Ambi Pur produktu un LAIMĒ! 

Reģistrācija loterijai beigusies

Rimi Tīrības dienu akcijas - Loterija!
Uzvarētāji
Balvas nosaukums Vārds Uzvārds Čeks
iRobot Roomba Andris Januševičs 3000092138
P&G produktu komplekts Lolita Burceva 48/273567
P&G produktu komplekts Monika Sipko 531/320057
P&G produktu komplekts Linda Lībe 183/201503
P&G produktu komplekts Katrīna Visocka 119/63468
P&G produktu komplekts Sarmīte Jerofejeva 129/216898
P&G produktu komplekts Evija Vanka 516/387207
P&G produktu komplekts Olga  Derevinska  329/213975
P&G produktu komplekts Maija Karpova 203/271206
P&G produktu komplekts Andris  Govorins 427/322241
P&G produktu komplekts Sanita Čukna 61/281666
P&G produktu komplekts Liene Halina 3000091670
P&G produktu komplekts Vineta Kaša 18/45165
P&G produktu komplekts Inta Voronova 185/178268
P&G produktu komplekts Ligita Žukovska 170/273644
P&G produktu komplekts Viktorija Derbenova 171/172416
P&G produktu komplekts Aina Ločmele 343/261651
P&G produktu komplekts Ieva Melāne 1101106949
P&G produktu komplekts Dace Jaunzeme 449125
P&G produktu komplekts Inese Vītola 539/369021
P&G produktu komplekts Sandra Vicinska 235/134371
P&G produktu komplekts Astrīda Ikauniece 74/234944
P&G produktu komplekts Anna Ozoliņa 332/56841
P&G produktu komplekts Valdis Matvejs 12/89954
P&G produktu komplekts Gunta Eglīte 23/133905
P&G produktu komplekts Inese Briede 358/275260
P&G produktu komplekts Svetlana Rostopcina 551/352001
P&G produktu komplekts Irēna Ovčinnikova 170/149111
P&G produktu komplekts Kristīne  Krompāne-eglīte 27/41468
P&G produktu komplekts Vita Krusta 197/156462
P&G produktu komplekts Laura Mežule 3/101388


Apsveicam!

Noteikumi

Preču loterijas “Tīrības dienu loterija” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs.
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128,  – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta Rimi visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.rimi.lv/e-veikals, kurā tiek izplatītas loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
3.1. Loterijas prece: jebkurš Lenor, Ariel, Fairy vai Ambi Pur produkts, kurš pieejams tirdzniecības vietās Rimi un interneta veikalā www.rimi.lv/e-veikals.
4. Loterijas norises laiks:
4.1. Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 11. augusts. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 8. septembris.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 11. augusta līdz 2020. gada 7. septembrim.

5. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

iRobot Roomba 980

1

536.00

536.00

P&G produktu komplekti*

30

34.41

1032.30

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1568.30

*P&G produktu komplekts: 1 gb. Liquid tabs ARIEL Color tabs 47pcs.(bag); 1 gb. LENOR veļas mīkst.GOLD ORCHID 1420ml; 1 gb. Fairy Extra Hygiene, 650ml; 1 gb. FAIRY ADW PLAT- PLUS YELLOW 84CT 84 ; 1 gb. AMBI PUR FRESHELLE FLOWER & SPRING 300ML.

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 31 (trīsdesmit viens) pret 5000 (pieci tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 11. augusta līdz 2020. gada 7. septembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā Rimi visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.rimi.lv/e-veikals, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
7.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7.2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

1 (viens) iRobot Roomba

2 (divi)

08.09.2020.

11.08.2020. plkst. 00.00 –

980;

katram

plkst. 11.00

07.09.2020. plkst. 23.59

30 (trīsdesmit) P&G produktu

balvu

komplekti

veidam

9.1. Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 
10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 8. septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 22. septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
11.3. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2020. gada 11. augusta līdz 2020. gada
7. septembrim un attēlotam loterijas preču nosaukumam Lenor, Ariel, Fairy vai
Ambi Pur.
11.4. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.4.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar  Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;

11.4.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;

11.4.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;

11.4.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;

11.4.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
11.5. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu.
12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada
23. septembrim ar norādi Loterija “Tīrības dienu loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 
13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Rimi Latvia” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Rīgā, 2020. gada 13. jūlijā

SIA “Visas Loterijas” Finanšu produktu attīstības projektu vadītāja
Signija Eglīte