Sievietēm

2018.gada 29. Oktobris - 11. Novembris
Veikals: DROGAS

Sieviešu higiēnas dienas Drogās!

Pērc Always, Discreet, Tampax vai Naturella Drogas veikalos, reģistrējies un laimē Garmin Vivamove HR viedpulksteni vai Samsung Galaxy Note 9 viedtālruni!

Reģistrācija loterijai beigusies

Sieviešu higiēnas dienas Drogās!
Uzvarētāji

Samsung Galaxy Note 9 telefonu ir laimējusi:

Agita Piterāne - čeka nr. 109/196

Garmin Vivomove HR viedpulksteni Black ir laimējušas:

Sigija Emze - čeka nr. 155/142

Santa Vāvere - čeka nr. 69/175

Ilona Rozenberga - čeka nr. 163/167

Noteikumi

Preču loterijas “Sieviešu higiēnas dienas!” noteikumi
1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs. 
2. „Tīrīšanas līdzekļu loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.  
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 29. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 12. novembris.
6. Loterijas prece: kāds no Always, Dicreet, Naturella vai Tampax produktiem, kas atrodams Produktu sarakstā, kuri piedalās Loterijā. Pilns produktu saraksts ir pieejams Pielikumā Nr.1. un kurus var iegādāties veikalos “Drogas”.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 29.oktobra līdz 2018. gada 11. novembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā https://www.izdevigspirkums.lv/akcijas/sieviesu-higienas-dienas-drogas. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
11. Izpildot 10.punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. 
12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.
14. Balvu fonds:
Garmin Vivomove HR viedpulkstenis Black 3 gab., cena 179.1033 EUR, kopā 537.31 EUR
Samsung Galaxy Note 9 telefons 1 gab., cena 899.00 EUR
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: kopā 1436.31 EUR

15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 
Izloze notiek 2018. gada 12. novembrī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2018. gada 29. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 11. novembrim plkst. 23:59, izlozējot 3 (trīs) Garmin Vivomove HR viedpulksteņus Black un 1 (vienu) Samsung Galaxy Note 9 telefonu.
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīga.
16. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu 3 (trīs) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 4 (četri) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 4 (četri) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 12. novembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 26. novembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam:
 1. atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē,
 2. attēlotam 1 (vienam) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2018. gada 29. oktobra līdz 2018. gada 11. novembrim.
 3. attēlotam Loterijas preces nosaukumam. 
Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 26. novembrim. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību. 
26. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
27. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
28. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
29. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
30. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu. 
31. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2018. gada 27. novembrim ar norādi Loterija “Sieviešu higiēnas dienas!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 
31.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 27. novembra neizraisa juridiskas sekas.
31.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
32. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
33. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
34. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.drogas.lv un https://www.izdevigspirkums.lv... kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2018. gada 1.oktobrī
____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte

Pielikums Nr. 1 Produkti, kas piedalās loterijā:
4015400259275 Always Classic Normal 10 gab.
4015400259459 Always Classic Maxi 9 gab.
4015400213857 Always Sensitive Ultra Normal+ 10 gab.
4015400552109 Always Ultra Sensitive Night 7 gab.
4015400213932 Always Duo Sensitive Ultra Normal+ 20 gab.
4015400214038 Always Duo Sensitive Ultra Super+ 16 gab.
4015400552154 Always Ultra Duo Sensitive Night 14 gab.
8001090444912 Always Pad Ultra Platinum Normal Duo 16 gab.
8001090444998 Always Pad Ultra Platinum Super Duo 14 gab.
8001090445070 Always Pad Ultra Platinum Night Duo 12 gab.
5997253515991 Always Ultra Normal+ 10 gab.
4015400403845 Always Ultra Super+ 8 gab.
4015400012306 Always Ultra Night 7 gab.
4015400006770 Always Duo Ultra Normal+ 20 gab.
4015400006756 Always Duo Ultra Super+ 16 gab.
4015400032328 Always Duo Ultra Night 14 gab.
4015400612469 Always Ultra Duo Extra Night 12 gab.
4015400095163 Always Ultra Normal+ Quattro 40 gab.
4015400095132 Always Ultra Super+ Quattro, 32 gab.
4015400489764 Always Ultra Night Quattro 28 gab.
8001090718464 Always Liners Long 26 gab.
4015400564652 Always Liners Normal 30 gab.
4015400563846 Always Liners ExtraLong 44 gab.
4015400563747 Always Liners Normal 60 gab.
4015400564324 Always Liners Long 52 gab.
4015400567585 Always Liners Soft & Cotton 58 gab.
4015400565574 Always Liners Normal Duo 58 gab.
4015400562870 Always Liners Multiform 74 gab.
4015400107835 Discreet Water Lily 20 gab.
8001090170354 Discreet Waterlily 60 gab.
8001090161956 Discreet Air 60 gab.
4015400515623 Discreet Deo Waterlilly plus 50 gab.
8001090162113 Discreet Spring Breeze 100 gab.
8001090161918 Discreet Air 100 gab.
8001090162274 Discreet Waterlily 100 gab.
4015400317876 Naturella Classic Normal 10 gab.
4015400317999 Naturella Classic Super plus 8 gab.
4015400125037 Naturella Ultra normal 10 gab.
4015400125099 Naturella Ultra super 8 gab.
8001090585592 Naturella Ultra normal duo 20 gab.
8001090585394 Naturella Ultra Night Duo 14 gab.
8001090586032 Naturella Ultra Maxi Duo 16 gab.
8001090604040 Naturella Liners Normal 52 gab.
8001090603968 Naturella Liners Light 52 gab.
4015400733515 Naturella Liners Normal 42 gab. WRAPPED
4015400763161 TAMPAX Compak Pearl Regular, 8 gab.
4015400219538 Tampax Compak Regular 16 gab.
4015400219743 Tampax Compak Super 16 gab.
4015400533016 Tampax Pearl Super 18 gab.
4015400669418 TAMPAX PEARL SUPER PLUS 18 gab.
4015400532989 Tampax Pearl Regular 18 gab.
4015400690313 TAMPAX Compak Pearl Regular, 18 gab.
4015400690405 TAMPAX Compak Pearl Super, 18 gab.

Rīgā, 2018. gada 1.oktobrī

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte