Sievietēm

2020.gada 10. Februāris - 1. Marts
Veikals: DROGAS

Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas

Pērc vismaz divus šīs akcijas produktus, reģistrējies un laimē dāvanu karti!  

Reģistrācija loterijai beigusies

Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas
Uzvarētāji

Nela Gems dāvanu kartes 50.00 EUR vērtībā laimējuši: 

Vārds Uzvārds Čeks
Jekaterina Ivanovska 337974
Inga Krauliņa 9/759
Ilze šlesere 1/216
Jeļena Jevtušenko 22/546
Inese Volova 345/669
Elīna Krūmiņa 254/461
Baiba Raude 74/758
Sanda Ziņģe 58/625
Amanda Kazuša 17/720
Vita Puplakse 131/742
Vineta Cabule 32/734
Jeļena Deņisova 61/699
Baiba Laksberga 99/432
Evija Svelpe 24/702
Anda Pitāne 97/756
Preču loterijas “Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas” noteikumi

/files/download/documents/PPL_Atlauja_Nr_6112.pdf

Preču loterijas “Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas” noteikumi
1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs.
2. „Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikals www.drogas.lv, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2020. gada 10. februāris. Loterijas norises beigu datums ir 2020. gada 2. marts.
6. Loterijas prece: jebkuri 2 (divi) Always, Discreet, Naturella vai Tampax produkti, saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1, kurus var iegādāties veikalos “Drogas” vai interneta veikalā www.drogas.lv.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 1. martam, jāiegādājas vismaz 2 (divi) loterijas produkti jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.drogas.lv. Jāsaglabā pirkuma dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
11. Izpildot 10. punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma dokumenta numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma dokumenta numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu balvu.
12. Ja viens pirkuma dokumenta numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma dokumenta numurs/pirkuma dokumenta numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus dokumentus.
14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Nela Gems dāvanu kartes 50.00 EUR vērtībā

15

50.00

750.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

750.00

15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

02.03.2020. plkst. 11.00

10.02.2020. plkst. 00.00 – 01.03.2020. plkst. 23.59

15 (piecpadsmit) Nela Gems dāvanu kartes

2 (divi)

Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā.
16. Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”.
18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 15 (piecpadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 15 (piecpadsmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 2. martā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 16. martam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam:
1) atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma dokumenta numuru, kas ir laimējis izlozē,
2) attēlotam vismaz 2 (divu) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 1. martam;
3) attēlotam Loterijas preču nosaukumam Always, Discreet, Naturella vai Tampax.
Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz pirkuma dokumenta otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24. Ja Loterijas laimētājs:
24.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
24.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta  numuru vairākkārt;
24.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
24.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
24.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju, balva netiek izsniegta.
25. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 16. martam. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību. 
26. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
27. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
28. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
29. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
30. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37 – 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 17. martam ar norādi Loterija “Sieviešu higiēnas dienas veikalos Drogas”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
30.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020. gada 17. marta, neizraisa juridiskas sekas.
30.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
31. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
32. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
33. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2020. gada 8. janvārī

SIA “Visas Loterijas”
Finanšu produktu attīstības
projektu vadītāja
Signija Eglīte