Mājai

2017.gada 16. Maijs - 5. Jūnijs
Veikals: RIMI

Tava diena kļūst labāka!

Pērc jebkuru vienu Ariel, Lenor, Bonux vai Fairy produktu, reģistrē čeku www.labakadiena.lv un laimē kādu no balvām!

Tava diena kļūst labāka!
Uzvarētāji

Preču loterijas “ Tava diena kļūst labāka!” laimētāji:

Inta Cibiņa

Noteikumi

Preču loterijas „Tava diena kļūst labāka!” noteikumi.

PRECES IZPLATĪTĀJS:

SIA “Sanitex”, reģ.Nr. 40003166842, PVN reģ. Nr.LV40003166842, juridiskā adrese Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111, Latvija.

LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

SIA „Partizanas“, registrācijas Nr. 40003841811, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 45/47 - 8, Rīga, LV-1011, Latvija.

LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

Loterija notiek visa veikalu tīkla Rimi supermārketos un hipermārketos visā Latvijas teritorijā.(veikalu sarakstu skatīt loterijas noteikumu pielikumā nr.1)

LOTERIJAS NORISES LAIKS:

Reģistrācijas periods: no 2017. gada 16.maija līdz 2017.gada 5.jūnijam 

165 (simtu sešdesmit piecu) iknedēļas loterijas laimestu ieguvēju izloze:

4.2.1. 2017.gada 23.maijā pulksten 12.00 

4.2.2. 2017.gada 30.maijā pulksten 12.00

4.2.3. 2017.gada 6. jūnijā pulksten 12.00

Loterijas galvenās balvas ieguvēja izloze: 2017.gada 8.jūnijā

Loterijas laimestu izsniegšana: līdz 2017.gada 31.jūlijam. 

BALVAS:

Loterijas laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 3284,55 (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi eiro un piecdesmit pieci centi) ko veido kopā 496 šādu laimestu ar norādīto vērtību. (loterijas balvu sarakstu skatīt loterijas pielikumā nr.2) 

Balvu fondā ietilpst 496 (četri simti un deviņdesmit sešas) balvas:

Balva

Skaits

Vienas balvas vērtība ar PVN 

Kopējā vērtība ar PVN

Ariel veļas mazgāšanas kapsulas Color 3in1 14 gab.

30

6,69

200,70

Ariel veļas mazgāšanas kapsulas Mountain Spring 14 gab.

30

6,69

200,70

Ariel veļas mazgāšanas kapsulas Touch of Lenor 3in1 14 gab.

30

6,69

200,70

Ariel veļas mazgāšanas līdzekli Color  20 mazg.reizēm/ 1,3L

20

6,69

133,80

Ariel veļas mazgāšanas līdzekli Mountain Spring 20 mazg. reizēm/ 1,3L

20

6,69

133,80

Fairy trauku mazgāšanas līdzekli Sensitive Chamomile & Vitamine E 900ml

55

2,49

136,95

Veļas mīkstinātāju Lenor Spring 31 mazg.reizēm/ 930ml

60

2,59

155,40

Fairy Platinum trauku mazgāšanas līdzekli Lemon&Lime 430ml

75

1,69

126,75

Lenor Unstoppables veļas aromatizatoru Fresh 275g

50

7,49

374,50

Lenor Unstoppables veļas aromatizatoru Lavish 275g

50

7,49

374,50

Lenor Unstoppables veļas aromatizatoru Bliss 275g

50

7,49

374,50

Fairy Platinum trauku mazgāšanas kapsulas trauku mazgajamām mašīnām Lemon 37gab.

25

10,69

267,25

Putekļu sūcējs Dyson Absolute V8

1

605,00

605,00

Kopā: 

3284,55

PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI

Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2017. gada 16.maija līdz 2017.gada 5.jūnijam, loterijas dalībniekiem visa veikalu tīkla Rimi veikalos Latvijas teritorijā, jāiegādas vismaz 1(viens) Ariel, Lenor, Bonux vai Fairy produkts, jāsaglabā čeks, kas apliecina akcijas produktu iegādi un bez maksas jāreģistrējas mājas lapā  HYPERLINK "http://www.labakadiena.lv" www.labakadiena.lv līdz 2017.gada  5.jūnija plkst. 23:59. 

Reģistrējoties mājas lapā  HYPERLINK "http://www.labakadiena.lv" www.labakadiena.lv nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu, pirkuma čeka numuru, dalībnieka tālruņa numuru un RIMI veikalu Latvijas teritorijā (vekalu sarakstu skatīt loterijas noteikumu pielikumā nr.1), kurā vēlās saņemt balvu iespējamās uzvaras gadījumā. 

Reģistrēšanās mājas lapā  HYPERLINK "http://www.labakadiena.lv" www.labakadiena.lv ir bez maksas. 

Pēc reģistrēšanās mājas lapā  HYPERLINK "http://www.labakadiena.lv" www.labakadiena.lv loterijas dalībniekam tiek paziņots, ka nedēļu pēc reģistrācijas brīža, tiks veikta iknedēļas izloze, kuras laikā tiks izlozēta kāda no 495 (četri simti deviņdesmit piecām) loterijā iekļautajām iknedēļas balvām. 

No reģistrācijas perioda sākuma, proti, 2017.gada 16.maija, katru nedēļu attiecīgi 4.2 punktā norādītajos datumos tiek izlozēti 165 iknedēļas balvu saņēmēji. 

Trīs dienas pēc reģistrācijas perioda, 2017.gada 8.jūnijā, loterijas dalībnieki, kas reģistrējuši čekus mājas lapā  HYPERLINK "http://www.labakadiena.lv" www.labakadiena.lv piedalās fināla izlozē par galveno balvu: Putekļu sūcēju Dyson Absolute V8. 

Izdarot 1(viena) pirkuma ietvaros produkta pirkumus skaitā, kas vairrākārt pārsniedz punktā 6.2. definēto skaitu, loterijas dalībnieks kampaņā tiek reģistrēts vienu reizi.

Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē. 

Viens loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēties vairakkārt, izdarot atkārtotu loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru, šo noteikumu 6.2.punktā norādītajā kārtībā. 

Viens cilvēks (viens tālruņa numurs) var laimēt vairākas balvas.

Loterijas organizators neatbild par:

Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

Sekām, kas radušās nepareizi izmantojot balvas vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm.

Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “CDR” loteriju programmatūrā, ja saskaņā ar 10. punktā norādīto kārtību loterijas dalībnieks kļūst par laimesta ieguvēju.

SIA „CDR” tiek nodoti loterijas dalībnieku reģistrācijas, nolūkā veikt izlozi un noteikt tās laimētājus.

Informācija un personas dati, ko loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Piedaloties loterijā, loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai  HYPERLINK "http://www.labakadiena.lv" www.labakadiena.lv kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai loterijā, loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu loterijas laiku, kā arī pēc loterijas noslēguma saglabāti loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, kuri, izmantojot 6. punktā norādīto veidu, piedalīsies loterijā un no kuriem tiks izlozēti 496 (četri simti deviņdesmit seši) laimētāji. 

DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāveic 6. punktā norādītās darbības.

Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav.

PIRKUMU VEIKŠANAS PERIODI:

Dalībnieks var reģistrēties loterijai 6. punktā norādītajā veidā no 2017. gada 16.maija līdz 2017.gada 5.jūnijam ieskaitot. 

LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1 Loterijas laimestu ieguvēji tiek noteikti 4.punktā norādītājā laika posmā, no visiem reģistrētajiem loterijai atbilstošajiem klientu pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “CDR” loteriju programmatūras palīdzību. 

LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1.Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts  HYPERLINK "http://www.labakadiena.lv" www.labakadiena.lv un SIA “CDR” katram uzvarētājam nosūta SMS paziņojumu uz loterijā reģistrēto tālruņa numuru. SMS paziņojumi uzvarētājiem tiek izsūtīti pēc katras iknedēļas izlozes, kas norādītas 4.2.punktā. 

11.2 Galvenās balvas laimētāja vārds tiek publicēts mājas lapā  HYPERLINK "http://www.labakadiena.lv" www.labakadiena.lv kā arī tiek nosūtīts apliecinājuma SMS  uz reģistrēto tālruņa numuru 2017.gada 9.jūnijā.  

LAIMESTA SAŅEMŠANA:

Iknedēļas izlozes laimētājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un loterijas produkta pirkuma čeku, savu balvu var saņemt jebkurā, iepriekš norādītājā veikalu tīkla RIMI veikalā Latvijas teritorijā (veikalu sarakstu skatīt loterijas noteikumu pielikumā nr.1). 

Galvenās balvas (Putekļu sūcēja Dyson Absolute V8) ieguvējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, loterijas produkta pirkuma čeku un parakstoties iepriekš sagatavotā pieņemšanas-nodošanās aktā, savu balvu var saņemt SIA “Partizanas” birojā Rīgā, Kr. Barona iela nr.45/47-8, LV-1011. 

Balvas iespējams saņemt attiecīgi izvēlētajos RIMI veikalos un SIA “Partizanas” birojā līdz 2017.gada 31.jūlijam 

Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai auto vadītāja apliecību) un loterijas produktu pirkuma čeku.

Balvas nevar samainīt pret skaidru naudu. 

PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017.gada 31.jūlijam, iesniedzot SIA „Partizanas” Rīgā, Kr. Barona ielā nr.45/47-8, LV-1011 rakstisku iesniegumu. 

Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 30 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

DALĪBAS AIZLIEGUMS:

Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „RIMI Latvija” SIA “Sanitex”, SIA „CDR” un SIA „Partizanas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem).

Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA „Sanitex” īpašumā.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā  HYPERLINK "http://www.labakadiena.lv" www.labakadiena.lv

Pielikums Nr.1 

RIMI veikali Latvijas teritorijā 

Name

Address

City

Rimi "Apelsīns"

Rīgas gatve 5

Ādaži

Rimi "Pionieru"

Pionieru iela 2

Bauska

Rimi "Cietokšņa"

Cietokšņa iela 70

Daugavpils

Rimi "Brīvības"

Brīvības iela 30

Dobele

Jelgava (VIVO)

Katoļu iela 18

Jelgava

Rimi "RAF"

Rīgas iela 48

Jelgava

Rimi "Vienības"

Vienības iela 7

Jēkabpils

Rimi "Kauguri"

Talsu šoseja 29 

Jūrmala

Rimi "A7" 

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni Džutas

Ķekava

Rimi "Ostmala"

K.Zāles laukums 8

Liepāja

Rimi "Rietumu centrs"

Jaunā Ostmala 3/5

Liepāja

Rimi "Mārupe"

Daugavas iela 31

Mārupe

Rimi "Rīgas"

Rīgas iela 33

Ogre

Rimi "Atbrīvošanas"

Atbrīvošanas aleja 138

Rēzekne

Rimi "Damme"

Kurzemes prospekts 1a 

Rīga

Rimi "Alfa"

Brīvības iela 372

Rīga

Rimi "Mols"

Krasta iela 46

Rīga

Rimi "Olimpia"

Āzenes iela 5 

Rīga

Rimi "Valdemāra"

Kr. Valdemāra 112

Rīga

Rimi "P.Brieža"

P. Brieža iela 33a

Rīga

Rimi "Spice"

Lielirbes iela 29 

Rīga

Rimi "Zoom"

Maskavas iela 400

Rīga

Rimi "Azur"

Rencēnu iela 1 

Rīga

Rimi "Stirnu"

Stirnu iela 26

Rīga

Rimi "Mīlgrāvja"

Mīlgrāvja iela 14

Rīga

Rimi "Biķernieku"

Biķernieku iela 160

Rīga

Rimi "Gramzdas"

Imantas 15.līnija 7

Rīga

Rimi "Deglava"

Augusta Deglava  110

Rīga

Rimi "Skolas"

Skolas iela 4e

Salaspils

Rimi "Pasta"

Pasta iela 14

Tukums

Rimi "Tobago"

Lielais prospekts 3/5

Ventspils

Krista Treilone 

SIA „Partizanas”

Projektu vadītāja

+371 26717600

26.04.2017.

Pielikums Nr.2

Loterijas balvu uzskaitījums

Balva

Skaits

Vienas balvas vērtība ar PVN 

Kopējā vērtība ar PVN

Ariel veļas mazgāšanas kapsulas Color 3in1 14 gab.

30

6,69

200,70

Ariel veļas mazgāšanas kapsulas Mountain Spring 14 gab.

30

6,69

200,70

Ariel veļas mazgāšanas kapsulas Touch of Lenor 3in1 14 gab.

30

6,69

200,70

Ariel veļas mazgāšanas līdzekli Color  20 mazg.reizēm/ 1,3L

20

6,69

133,80

Ariel veļas mazgāšanas līdzekli Mountain Spring 20 mazg. reizēm/ 1,3L

20

6,69

133,80

Fairy trauku mazgāšanas līdzekli Sensitive Chamomile & Vitamine E 900ml

55

2,49

136,95

Veļas mīkstinātāju Lenor Spring 31 mazg.reizēm/ 930ml

60

2,59

155,40

Fairy Platinum trauku mazgāšanas līdzekli Lemon&Lime 430ml

75

1,69

126,75

Lenor Unstoppables veļas aromatizatoru Fresh 275g

50

7,49

374,50

Lenor Unstoppables veļas aromatizatoru Lavish 275g

50

7,49

374,50

Lenor Unstoppables veļas aromatizatoru Bliss 275g

50

7,49

374,50

Fairy Platinum trauku mazgāšanas kapsulas trauku mazgajamām mašīnām Lemon 37gab.

25

10,69

267,25

Putekļu sūcējs Dyson Absolute V8

1

605,00

605,00

Kopā: 

3284,55

Krista Treilone 

SIA „Partizanas”

Projektu vadītāja

+371 26717600

26.04.2017.