Mājai

2020.gada 2. Janvāris - 19
Veikals: Drogas

Tīrības dienas veikalos Drogas

Pērc jebkuru Ariel, Lenor vai Fairy produktu Drogas veikalos, reģistrē čeku un laimē! 

Reģistrācija loterijai beigusies

Tīrības dienas veikalos Drogas
Uzvarētāji
Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
iRobot Roomba 606 20.01.2020 11:00 Agnese Gaile-skujiņa 165/695
iRobot Roomba 606 20.01.2020 11:00 Edgars Baumanis 163/395
iRobot Roomba 606 20.01.2020 11:00 Alise Ansule 141/677
         
Produktu komplekts 20.01.2020 11:00 Anzelika  Turcila  80045
Produktu komplekts 20.01.2020 11:00 Ņina Savicka 92/696
Produktu komplekts 20.01.2020 11:00 Iluta Ēlerte 85/721
Produktu komplekts 20.01.2020 11:00 Diāna Adamoviča 265/503
Produktu komplekts 20.01.2020 11:00 Sandra Šnēvele 181/394
Noteikumi

Preču loterijas “Tīrības dienas veikalos Drogas” noteikumi: /files/download/documents/Noteikumi_TIRIBAS DIENAS VEIKALOS DROGAS FIN.pdf 

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs.
2. „Tīrības dienas veikalos Drogas” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikals www.drogas.lv, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2020. gada 2. janvāris. Loterijas norises beigu datums ir 2020. gada 20. janvāris.
6. Loterijas prece: jebkurš Lenor, Fairy vai Ariel produkts, saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1, kurus var iegādāties veikalos “Drogas” vai interneta veikalā www.drogas.lv.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 2. janvāra līdz 2020. gada 19. janvārim, jāiegādājas vismaz 1 ( viens) loterijas produkts jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.drogas.lv. Jāsaglabā pirkuma čeks vai rēķins, ja pirkums veikts e-veikalā, un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka vai rēķina numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka  vai reķina numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru vai rēķina numuru.
11. Izpildot 10. punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka numurs vai rēķina murus var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku vai rēķinu numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
12. Ja viens pirkuma čeka numurs vai rēķina numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus dokumentus.
14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

iRobot Roomba 606

3

251.10

753.30

Produktu komplekti*

5

50.00

250.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1003.30


*Produktu komplekts: 1 gb. Komplekts Ariel Color 3in1 veļas mazgāšanas kapsulas 2x42 gab; 1 gb. Lenor LFE Kiss 900ml; 1 gb. FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.PURE&CLEAN 650ML; 1 gb. FAIRY kapsulas Platinum Plus Yellow 45gab.; 1 gb. LENOR UNSTOPPABLES GOLD ORCHID.
15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

20.01.2020. plkst. 11.00

02.01.2020. plkst. 00.00 – 19.01.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) iRobot Roomba 606;

5 (pieci) produktu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam

Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā.

16. Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”.
18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 8 (astoņi) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 8 (astoņi) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 20. janvārī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 3. februārim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam:
1) atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē,
2) attēlotam vismaz loterijas preču pirkumam laika posmā no 2020. gada 2. janvāra līdz 2020. gada 19. janvārim;
3) attēlotam Loterijas preču nosaukumam Lenor, Fairy vai Ariel.
Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24. Ja Loterijas laimētājs:
24.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
24.2. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
24.3. ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā;
24.4. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
24.5. ir papildinājis čeka numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju, balva netiek izsniegta..
25. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 3. februārim. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību. 
26. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
27. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
28. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
29. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
30. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37 – 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 4. februārim ar norādi Loterija “Tīrības dienas veikalos Drogas”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
30.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020. gada 4. februāra, neizraisa juridiskas sekas.
30.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
31. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
32. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
33. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Tīrības dienas veikalos Drogas””

Preces svītrkods

Preces nosaukums

4084500702899

Ariel Color 4 mazg. reizēm/300g

8001090791474

Ariel Color Liquid 20 mazg.reizēm/ 1.1L

8001090790606

Ariel Mountain Spring Liquid 20 mazg.reizēm/ 1.1L

8001090790903

Ariel TOL Liquid 20 mazg. reizēm/ 1.1L

4084500716322

Ariel Mountain Spring 20 mazg. reizēm/1.5kg

4084500716612

Ariel with TOL Fresh 20 mazg. reizēm/1.5kg

4084500702936

Ariel Color 20 mazg. reizēm/1.5kg

8001090348869

Ariel Liquid Tabs Color 3in1 14 gab.

8001090348944

Ariel liquid tabs Touch of Lenor 3in1 14 gab.

8001090348906

Ariel liquid tabs Mountain Spring 14 gab.

8001090592491

ARIEL LAVENDER LTAB 14pcs

8001090309594

Ariel liquid tabs Mountain Spring 28 gab.

8001090309556

Ariel liquid tabs Color 28 gab.

8001090309631

Ariel liquid tabs Touch of Lenor 28 gab.

8001090592583

ARIEL LAVENDER LTAB 28pcs

8001841116990

Ariel liq tabs Lavender 3in1 35 pcs    

8001841116952

Ariel liquid tabs Color 3in1 35 pcs

8001090791559

ARIEL LĪDZ.VEĻAS MAZG.COLOR

8001090790941

ARIEL LĪDZ.VEĻAS MAZG.LENOR

8001841183190

Ariel Liquid Tabs Active Deo-Fresh 32 gab.

8001841254739

Ariel Liquid Tabs Color & Style 32 gab.

8001090033130

Fairy kapsulas Platinum Lemon 37 gab.

8001841303758

FAIRY KAPSULAS 30 ALL IN 1

8001841303796

FAIRY KAPSULAS 44 ALL IN 1

8001090150677

FAIRY KAPSULAS 70 PLATINUM LEM

8001090985460

FAIRY KAPSULAS 45 PLATINUM LEM

4015400956181

Fairy Apple 450ml

4015400956082

Fairy  Lemon 450ml

4015400956266

Fairy  Pomergranate 450ml

4015400956303

Fairy Sensitive Chamomile & Vitamine E 450ml

4015400956358

Fairy Sensitive Tea Tree & Mint 450ml

4015400958130

Fairy Sensitive Tea Tree & Mint 900ml

4015400957973

Fairy Lemon 900ml

4015400958093

Fairy Pomergranate 900ml

8001090118530

Fairy Sensitive Chamomile & Vitamine E 900ml

8001090621924

Fairy Lemon 1350ml

8001090621962

Fairy Apple 1350ml

8001090921574

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.PURE&CLEAN 450ML

8001090975263

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.ALOE&PINK JASMINE 450ML

8001090975102

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.ALOE&PINK JASMINE 900ML

8001841167923

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.EXTRA HYGIENE 650ML

8001090921611

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.PURE&CLEAN 650ML

8001841009476

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.ALOE&PINK JASMINE 1350ML

8001090867070

Veļas aromatizators Lenor FRESH 210g

8001090867278

Veļas aromatizators Lenor SPRING 210g

8001841182285

LENOR UNSTOPPABLES GOLD ORCHID

8001841182193

LENOR UNSTOPPABLES SPRING AWAK

8001090207173

Lenor SUMMER BREEZE 63 mazg.reizēm/ 1900ml

8001090207135

Lenor SPRING 63 mazg.reizēm/ 1900ml

8001090200136

LENOR VEĻAS MĪKST.GOLD ORCHID 1500ml

8001090504876

LENOR SILK TREE BLOSSOM 750ML

8001090504906

LENOR SHEA BUTTER 750ML

8001090504937

LENOR DEEPSEA MINERAL 750ML

8001090206855

Lenor SPRING 31 mazg.reizēm/ 930ml

8001841158129

Lenor veļas mīkstinātājs Kiss 900ml

8001841158099

Lenor veļas mīkstinātājs Mystery 900ml

8001841158037

Lenor veļas mīkstinātājs Blush 900ml

8001841158068

Lenor veļas mīkstinātājs Charm 900ml

8001090790705

Ariel Mountain Spring Liquid 40 mazg. reizēm/ 2.2l

8001090791313

Ariel Sensitive Liquid 40 mazg. reizēm/ 2.2l

8001841466064

Veļas mazg.kaps.Ariel Oxy-Action 32gab