Mājai

2019.gada 12. Februāris - 25
Veikals: RIMI

Tīrīšanas līdzekļu loterija RIMI

Pērc jebkurus ARIEL, FAIRY, LENOR, AMBI PUR produktus, reģistrē pirkuma čeku un LAIMĒ! 

Reģistrācija loterijai beigusies

Tīrīšanas līdzekļu loterija RIMI
Uzvarētāji

Tefal bezvadu putekļu sūcēju laimēja :

Viktoriya Bulankina čeka nr.: 206422

P&G produktu komplektus laimēja:

Lauma Sizova 1520134
Estere Pribe 408017
Arvis Kundrats 1135071
Selga Briede 647012
Svetlana Hačaturjane 1009824
Inga LĪviŅa 1132714
Ludmila Tretjaka 181/15061
Jānis Zariņš 2673580
Anita Pumpure 1163972
Saulcerīte TivČa 78/345


Noteikumi

Preču loterijas “Rimi tīrības dienu loterija!” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs.
2. „Rimi tīrības dienu loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.  
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta RIMI visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 12. februārīs. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 26. februāris.
6. Loterijas prece:  jebkurš zīmolu ARIEL, LENOR, FAIRY vai AMBI PUR produkts.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Rimi Latvia” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 12. februara līdz 2019. gada 25. februārim, jāiegādājas vismaz viena loterijas prece jebkurā tirdzniecības vietā RIMI visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pir-kuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. 
11.2.Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus čekus.
14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Tefal bezvadu putekļu sūcējs

1

191.99

191.99

Produktu komplekts*

10

50.00

500.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

691.99

*Produktu komplekts: 1 gb. ARIEL liquid tabs Color 80 gab. Family Pack; 1 gb. Lenor veļas aromatizators Fresh 275g; 1 gb. LENOR Deepsea Minerals 750ml; 1 gb.  Fairy kapsulas Platinum dzelt., 27 gab.; 1 gb. Ambi Pur Freshelle Ocean Mist 300ml; 1 gb. Fairy Hand dish Pure&Clean 450ml
15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezerves laimētāji

26.02.2019. plkst. 11.00

12.02.2019. plkst. 00.00 – 25.02.2019. plkst. 23.59

  • 1 (viens) Tefal bezvadu putekļu sūcējs
  • 10 (desmit) produktu komplekti

2 katram balvu veidam

Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu 37-63, Rīgā, 6. stāvā.
16. Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 11 (veinpadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 11(vienpadsmit) pret 5 000 (pieci tūkstoši).
19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 26. februārī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
20. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 12. martam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam  loterijas preces pirkumam laika posmā no 2019. gada 12. februāra līdz 2019. gada 25. februārim. Attēlotam loterijas preces nosaukumam ARIEL, LENOR, FAIRY vai AMBI PUR, kurš piedalās loterijā. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
26. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteiku-mos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
27. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
28. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
29. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 13. martam ar norādi Loterija “Rimi tīrības dienu loterija!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 
29.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 13. martam, neizraisa juridiskas sekas.
29.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
30. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
31. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
32. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.
Rīgā, 2019. gada 7. janvārī

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte