Mājai

2018.gada 18. Maijs - 18. Jūnijs
Veikals: MAXIMA

Ātrāka mājas uzkopšana- Vairāk laika atpūtai!

Pērc vismaz vienu Ariel, Lenor, Bonux, Fairy vai Ambi Pur produktu, reģistrējies un laimē ceļojumu uz Provansu vai Karcher logu tīrītāju!

Reģistrācija loterijai beigusies

Ātrāka mājas uzkopšana- Vairāk laika atpūtai!
Uzvarētāji

Karcher Logu mazgātāju laimējuši:

EVALDS FILIPAVICS
ANZELIKA FILIPAVICIENE
Svetlana Rubina
 Reinis Sarja
Olga Vizbule
Anna Garbuze
Ilze Barisa
Evija Vecmane
PĀVELS MIHAILOVS
Janeks Gavenis

Dāvanu karti ceļojumam uz Provansu laimējusi:

Jūlija Lazdiņa


Noteikumi

1. PRECES IZPLATĪTĀJS: 

1.1. LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Magnet Promotions”, reģistrācijas Nr. 40003639069, juridiskā adrese: Turaidas iela 2C, Rīga, LV-1039, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visos Maxima veikalos visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 18.maija līdz 2018. gada 22. jūnijam.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 18.maija līdz 2018. gada 18. jūnijam.
5. BALVAS:
5.1. Balvu fondu veido kopā 11 (vienpadsmit) balvas:
5.1.1. 10 (desmit) balvas - “Karcher” logu tīrītāji;
5.1.2. 1 (viena) balva - “Ceļojums uz Provansu” dāvanu karte 1000,00 (viens tūkstotis eiro) no ceļojuma aģentūras.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 2267,20 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi eiro, divdesmit eiro centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam vienā pirkumā jebkurā Maxima veikalā jāiegādājas jebkurš vismaz 1 (viens) zīmola Ariel, Lenor, Bonux, Fairy, Ambi Pur produkts. Produktu saraksts pielikumā Nr.1.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 30.jūnijam, kas, saņemot balvu, kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.
6.5. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru 1 (vienu) loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
6.6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.9. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.10. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei no SIA „Magnet Promotions” rīkotāju pilnvarotās puses veiks SIA „Visas Loterijas”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365. 
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 1/1000.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.
9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 20. jūnijā plkst. 11:00 SIA “Magnet Promotions” biroja telpās Rīgā, Turaidas ielā 2C, 3. stāvā.
9.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā mājas lapā www.izdevigspirkums.lv 2018. gada 22. jūnijā.
11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balvas jāsaņem SIA “Magnet Promotions” biroja telpās Turaidas ielā 2C, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:30.
11.2. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Magnet Promotions” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 30.jūnijam, zvanot uz SIA ““Magnet Promotions”
informatīvo tālruni +371 67551165 darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:30 un vienojoties par balvas piegādes adresi. Laimētājam ir jāieskanē un jāatsūta laimējušā čeka kopija uz e-pastu [email protected]
11.3. Laimētājiem balvas jāizņem vai jāpiesaka tās piegāde līdz 2018. gada 30.jūnijam. Balvas pēc 2018. gada 30.jūnija vairs netiks izsniegtas.
11.4. Balvu izsūtīšana tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā, kopš pieteikuma saņemšanas.
11.5. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
11.6. Ja balva netiek izņemta, tā paliek preces izplatītāja īpašumā.
12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 18.jūnijam, iesniedzot SIA “Magnet Promotions” birojā, Turaidas ielā 2 C, 3. stāvā rakstisku iesniegumu.
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”un  SIA “Magnet Promotions” darbinieki.
13.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Vairāk laika atpūtai!” noteikumiem
4015600900229 AMBI PUR CAR mini ANTITOBACCO CITRUS
4015600900014 AMBI PUR CAR mini FLOWERS&SPRING
4015600900090 AMBI PUR CAR mini FRESH NEW DAY
4084500341845 AMBI PUR CAR mini Moonlight Vanilla 2 ml
4015600899943 AMBI PUR CAR mini OCEAN MIST
4084500278660 AMBI PUR CAR3 AFTERTOBAC refill (rezerve) 7ML
4084500277861 AMBI PUR CAR3 AFTERTOBAC SK 7ML
4084500278813 AMBI PUR CAR3 AQUA refill (rezerve) 7ML
4084500278912 AMBI PUR CAR3 FLOWERS refill (rezerve) 7ML
4084500278387 AMBI PUR CAR3 FLOWERS SK 7ML
4084500278103 AMBI PUR CAR3 OCEAN MIST SK, 7ml
4084500277786 AMBI PUR CAR3 PACIFIC AIR SK 7ML
4084500278967 AMBI PUR CAR3 VANILLA refill 7 (rezerve) ML
4084500278455 AMBI PUR CAR3 VANILLA SK 7ML
4084500998148 AMBI PUR CRYSTAL GEL FRESH & COOL 150G
4015600666934 AMBI PUR ELIPSE FLOWERS & SPRING SK 5.5ML
5410076217090 AMBI PUR FRESHELLE FLOWER & SPRING 300ML
5410076217069 Ambi Pur Freshelle Ocean Mist 300ml
5410076876860 AMBI PUR FRESHELLE THAI ORCHID 300ML
4084500998063 AMBI PUR Gel Crystal Eucalyptus & Lime 150g
4015600570194 AMBI PUR MONO DEVICE + refill Ocean Mist 20ML
4015600570309 AMBI PUR MONO refill Flowers & Spring  20ML
4015600570422 AMBI PUR MONO refill Ocean Mist Wind 20ML
8001090235060 Ariel Baby Liquid 20 mazg.reizēm/ 1.3L
4084500702936 Ariel Color 20 mazg. reizēm/1.5kg
4084500702899 Ariel Color 4 mazg. reizēm/300g
4084500703018 Ariel Color 40 mazg. reizēm/3kg
8001090791672 Ariel Color 70 mazg. reizēm/3.85L
4084500582316 Ariel Color 70 mazg. reizēm/4.55L
4084500582132 Ariel Color Liquid 20 mazg. reizēm/ 1,3L
4084500582187 Ariel Color Liquid 40 mazg.reizēm/ 2.6L
8001090309556 Ariel Liquid Tabs Color 28 gab.
8001090348869 Ariel Liquid Tabs Color 3 in 1 14 gab.
8001090592491 Ariel Liquid Tabs Lavender 14 gab.
8001090592583 Ariel Liquid Tabs Lavender 28 gab.
8001090457387 Ariel Liquid Tabs Mountain Spring 12 gab.
8001090348906 Ariel Liquid Tabs Mountain Spring 14 gab.
8001090309594 Ariel Liquid Tabs Mountain Spring 28 gab.
8001090348982 Ariel Liquid Tabs Sensitive 14 gab.
8001090309792 Ariel Liquid Tabs Sensitive 28 gab.
8001090309631 Ariel Liquid Tabs Touch Of Lenor 28 gab.
8001090348944 Ariel Liquid Tabs Touch of Lenor 3 in 1, 14 gab.
4084500716322 Ariel Mountain Spring 20 mazg. reizēm/1.5kg
4084500716285 Ariel Mountain Spring 4 mazg. reizēm/300g
4084500716414 Ariel Mountain Spring 40 mazg. reizēm/3kg
8001090790828 Ariel Mountain Spring 70 mazg. reizēm/3.85L
4084500393059 Ariel Mountain Spring 70 mazg. reizēm/4.55L
4084500392328 Ariel Mountain Spring Liquid 20 mazg.reizēm/ 1,3L
4084500392564 Ariel Mountain Spring Liquid 40 mazg. reizēm/ 2.6L
4084500394339 Ariel Sensitive Liquid 20 mazg. reizēm/ 1,3L
4084500394407 Ariel Sensitive Liquid 40 mazg. reizēm/ 2.6L
4084500394759 Ariel TOL Fresh Liquid 20 mazg. reizēm/ 1,3L
4084500716612 Ariel with Touch of Lenor Fresh 20 mazg. reizēm/1.5kg
4084500721586 Bonux Color 20 mazg. reizēm/1.5kg
4084500721548 Bonux Color 4 mazg. reizēm/300g
4084500721623 Bonux Color 40 mazg. reizēm/3kg
8001090219015 Bonux Color Liquid 20 mazg. reizēm/1.3L
4084500721289 Bonux Ice Fresh 20 mazg. reizēm/1.5kg
4084500721326 Bonux Ice Fresh 40 mazg. reizēm/3kg
8001090218971 Bonux Ice Fresh Liquid 20 mazg. reizēm/1.3L
8001090219510 Bonux Rose Liquid 20 mazg. reizēm/1.3L
8001090600479 Fairy ADW Platinum MegaBox 90gab.
4015400956181 Fairy Apple 450ml
4015400958055 Fairy Apple 900ml
8001090016164 Fairy kapsulas Ain1 Lemon 24 gab.
8001090016102 Fairy kapsulas All in1 Lemon 48 gab.
8001090015921 Fairy kapsulas Platinum Lemon 18 gab.
8001090033130 Fairy kapsulas Platinum Lemon 37 gab.
8001090207722 Fairy Lemon 2x900ml
4015400956082 Fairy Lemon 450ml
4015400957973 Fairy Lemon 900ml
4015400955405 Fairy Platinum Arctic Fresh 430ml
4015400955337 Fairy Platinum Lemon&Lime 430ml
8001090207685 Fairy Sensitive Chamomile & Vitamine E 2x900ml
4015400956303 Fairy Sensitive Chamomile & Vitamine E 450ml
8001090118530 Fairy Sensitive Chamomile & Vitamine E 900ml
4015400956358 Fairy Sensitive Tea Tree & Mint 450ml
4015400958130 Fairy Sensitive Tea Tree & Mint 900ml
8001090199850 Lenor WILD FLOWER BLOOM 26 mazg. reizēm/ 780ml
8001090504937 LENOR Deepsea Minerals 25 mazg. reizēm/ 750ml
8001090505026 LENOR Deepsea Minerals 46 mazg. reizēm/ 1380ml
8001090206770 Lenor FRESH MEADOW 31 mazg. reizēm/ 930ml
8001090206930 Lenor GENTLE TOUCH 31 mazg.reizēm/ 930ml
8001090199737 Lenor GOLD ORCHID 26 mazg. reizēm/ 780ml
8001090504906 LENOR Shea Butter 25 mazg. reizēm/ 750ml
8001090504999 LENOR Shea Butter 46 mazg.reizēm/ 1380ml
8001090504876 LENOR Silk Tree Blossom 25 mazg.reizēm/ 750ml
8001090504968 LENOR Silk Tree Blossom 46 mazg.reizēm/ 1380ml
8001090206855 Lenor SPRING 31 mazg. reizēm/ 930ml
8001090207135 Lenor SPRING 63 mazg. reizēm/ 1900ml
8001090206893 Lenor SUMMER BREEZE 31 mazg. reizēm/ 930ml
8001090207173 Lenor SUMMER BREEZE 63 mazg. reizēm/ 1900ml
4084500962927 Lenor veļas aromatizators Bliss 275g
8001090481375 Lenor veļas aromatizators Dreams 275g
4084500962866 Lenor veļas aromatizators Fresh 275g
4084500962897 Lenor veļas aromatizators Lavish 275g