Sievietēm

2019.gada 25. Jūnijs - 14. Jūlijs
Veikals: Drogas

Venus loterija Drogās

Pērc jebkuru Gillette Venus produktu un laimē LAUMA Lingerie dāvanu karti 100 EUR vērtībā!

Reģistrācija loterijai beigusies

Venus loterija Drogās
Uzvarētāji

LAUMA Lingerie dāvanu kartes laimētāji:

Vārds Uzvārds Čeka nr.
Edgars Bērziņš 51/97
Līga Konstantinova 65/510
Olga Kosterjova  40502019
Tatjana Bakaleca 58/215
Aleksandra Ļisakova 186/449
Jūlija Lazdiņa 2/431
Līga Ļesnaja 50/97
Diāna Kižlo 284310
Linda Ignatjeva 135/419
Ieva Ērgle 47/441


Noteikumi

Preču loterijas “Venus loterija Drogas veikalu tīklā” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs. 
2. „Venus loterija Drogas veikalu tīklā” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.  
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 25. jūnijs. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 15. jūlijs.
6. Loterijas prece: VENUS produkti saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu nr. 1, kurus var iegādāties veikalos “Drogas”.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 25. jūnija līdz 2019. gada 14. jūlijam, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā https://www.izdevigspirkums.lv/akcijas/venus-loterija-drogas. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
11. Izpildot 10. punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.
14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Lauma Lingerie dāvanu kartes

10

100.00

1000.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1000.00


15.

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

15.07.2019. plkst. 11.00

25.06.2019. plkst. 00.00 – 14.07.2019. plkst. 23.59

10 (desmit) Lauma Lingerie dāvanu kartes

2 (divi)


* dāvanu karte derīga 6 mēnešus.

16. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā.
17. Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
18. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
19. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 10 (desmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 10 (desmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
20. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 15. jūlijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
21. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
22. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 31.jūlijam Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
23. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
24. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam:
1) atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē,
2) attēlotam 1 (vienam) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2019. gada 25.jūnija līdz 2019. gada 14. jūlijam;
3) attēlotam Loterijas preces nosaukumam Venus. 
Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
25. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
26. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 30. jūlijam. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību. 
27. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
28. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
29. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
30. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
31. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37 – 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 31. jūlijam ar norādi Loterija “Venus loterija Drogas veikalu tīklā”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
31.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 31. jūlija, neizraisa juridiskas sekas.
31.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
32. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
33. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
34. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājaslapā https://www.drogas.lv/ un https://www.izdevigspirkums.lv/, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2019. gada 20. martā
____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Venus loterija Drogas veikalu tīklā””

7702018018116 Gillette VENUS Simply 3 plus vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm     
7702018426171 Gillette Simply VENUS 3 Plus Yel vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3 gab.
7702018426232 Gillette Simply VENUS 3 Plus Pink vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 6 gab.
7702018465675 Gillette Simply VENUS 3 vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 4 gab.
7702018482740 Gillette Simply  VENUS 2 BASIC vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 5 gab.
7702018069316 Gillette Simply VENUS 2 vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 6 gab.
7702018350339 Gillette VENUS Sensitive vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3 gab.  
7702018491544 Gillette VENUS Sensitive vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3 gab.  
7702018016808 Gillette VENUS Riviera vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 2 gab.
7702018016686 Gillette VENUS Oceana vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3 gab.
7702018487028 Gillette VENUS Sensitive vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3 gab.
7702018426263 Gillette VENUS TROPICAL vienreizlietojamie skuvekļi sievietēm 3 gab.     
7702018400997 Gillette VENUS SWIRL skuveklis 1up          
7702018401208 Gillette VENUS kasetes SWIRL 4 gab.
3014260262693 Gillette VENUS skuveklis 2UP
3014260264505 Gillette VENUS kasetes 2 gab.
7702018490943 Gillette VENUS kasetes 2 gab.
7702018886166 Gillette VENUS Breeze skuveklis 2 up
7702018886432 Gillette VENUS kasetes BREEZE 2 gab.
7702018420599 Gillette VENUS Breeze skuveklis + 3 kasetes
7702018476459 Gillette VENUS BIKINI PRECISION trimmeris bikini zonai
7702018012466 Gillette Satin Care skūšanās želeja Dry skin 200 ml
7702018264735 Gillette Satin Care Pure&Delicate skūšanās želeja 200 ml
3014260223007 Gillette Satin Care skūšanās želeja jutīgai ādai 200 ml
7702018399567 Satin Care Gel Vanilla Dream skūšanās želeja 200 ml
7702018069361 Gillette BLUE II vienreizlietojamie skuvekļi 
3014260262709 Gillette VENUS kasetes 4 gab.
7702018491360 Gillette VENUS Smooth Sensitive kasetes 4 gab.
7702018486939 Gillette VENUS Smooth Sensitive skuveklis 2 gab.
7702018469680 Gillette VENUS Comfortglide Spa Breeze skuveklis + 3 kasetes
7702018469802 Gillette VENUS SWIRL skuveklis + 3 kasetes

2019. gada 20. martā

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte