Ģimenei

2022.gada 4. Oktobris - 28. Novembris
Veikals: VISLATVIJAS

Vislatvijas P&G produktu LOTERIJA 2022

Iegādājies jebkurus 2 Procter&Gamble produktus, jebkurā tirdzniecības vietā Latvijā, rēģitrējies un Laimē Naudas balvu 2000 eiro katru nedēļu!  

Reģistrācija loterijai beigusies

Vislatvijas P&G produktu LOTERIJA 2022
LAIMĒTĀJI

29.11. IZLOZES UZVARĒTĀJA  

Naudas balva 2000.00 EUR 29.11.2022 11:00 Beatrise  Raso 525/1542


22.11.2022. IZLOZES UZVARĒTĀJS  

Naudas balva 2000.00 EUR 22.11.2022 11:00 Ermīns dāvis  Didrihsons 275/37166


15.11.2022. IZLOZES UZVARĒTĀJS  

Naudas balva 2000.00 EUR Ēriks Kumerdanks 30/966 


08.11.2022.  ILZOZES UZVARĒTĀJA  


Balvas nosaukums Vārds Uzvārds Čeks
Naudas balva 2000.00 EUR Sarmīte  Staģīte  006279001.11.2022. ILZOES UZVARĒTĀJS  

Balvas nosaukums Vārds Uzvārds Čeks
Naudas balva 2000.00 EUR Antons Skudra 0324977


25.10.2022. IZLOZES UZVARĒTĀJA  

Balvas nosaukums Vārds Uzvārds Čeks
Naudas balva 2000.00 EUR Aiga KalniŅa 571/80401


18.10.2022. IZLOZES UZVARĒTĀJS  


Balvas nosaukums Vārds Uzvārds Čeks
Naudas balva 2000.00 EUR Deniss Sadovņikovs 0015394111.10. IZLOZES UZVARĒTĀJS  

Balvas nosaukums Vārds Uzvārds Čeks
Naudas balva 2000.00 EUR Nauris Lasmanis 255/25524


NOTEIKUMI

LOTERIJAS ATĻAUJAS NR. 7464

Preču loterijas “P&G loterija” noteikumi
1. Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs. 
2. Loterijas organizētājs: SIA “Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
3.1. Loterijas prece: jebkuri 2 (divi) P&G produkti saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr.1.
4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada 4. oktobris. Loterijas norises beigu datums: 2022. gada 29. novembris.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2022. gada 4. oktobra līdz 2022. gada 28. novembrim.
5. Balvu fonds: 
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Naudas balva 2000.00 EUR 8 2000.00 16000.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 16000.00

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 10000 (desmit tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 8 (astoņi) pret 10000 (desmit tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 4. oktobra līdz 2022. gada 28. novembrim, jāiegādājas vismaz 2 (divi) loterijas produkti jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs, veikals vai veikalu tīkls, kurā veikts pirkums, pilsēta un vecums. Reģistrācija ir bez maksas. 
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
Izlozes norises laiks Periods, par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti 
11.10.2022. plkst. 11.00 04.10.2022. plkst. 00.00 – 10.10.2022. plkst. 23.59 1 (viena) naudas balva 2000.00 EUR 2 (divi)
18.10.2022. plkst. 11.00 11.10.2022. plkst. 00.00 – 17.10.2022. plkst. 23.59 1 (viena) naudas balva 2000.00 EUR 2 (divi)
25.10.2022. plkst. 11.00 18.10.2022. plkst. 00.00 – 24.10.2022. plkst. 23.59 1 (viena) naudas balva 2000.00 EUR 2 (divi)
01.11.2022. plkst. 11.00 25.10.2022. plkst. 00.00 – 31.10.2022. plkst. 23.59 1 (viena) naudas balva 2000.00 EUR 2 (divi)
08.11.2022. plkst. 11.00 01.11.2022. plkst. 00.00 – 07.11.2022. plkst. 23.59 1 (viena) naudas balva 2000.00 EUR 2 (divi)
15.11.2022. plkst. 11.00 08.11.2022. plkst. 00.00 – 14.11.2022. plkst. 23.59 1 (viena) naudas balva 2000.00 EUR 2 (divi)
22.11.2022. plkst. 11.00 15.11.2022. plkst. 00.00 – 21.11.2022. plkst. 23.59 1 (viena) naudas balva 2000.00 EUR 2 (divi)
29.11.2022. plkst. 11.00 22.11.2022. plkst. 00.00 – 28.11.2022. plkst. 23.59 1 (viena) naudas balva 2000.00 EUR 2 (divi)

9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2022. gada 29. novembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2022. gada 13. decembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
11.3.Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2022. gada 4. oktobra līdz 2022. gada 28. novembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam vai citam nosaukumam, pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
11.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
11.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
11.5.4.ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
11.5.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
11.5.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
11.5.7.nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
11.6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2022. gada 14. decembrim ar norādi Loterija “P&G loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2022. gada 5. septembrī


Pielikums Nr.1 “Zīmoli, kuru produkti piedalās loterijā “P&G loterija” 

• Gillete;
• Venus;
• Head&Shoulders;
• Pantene;
• Aussie;
• Herbal Essences;
• Tampax;
• Always;
• Discreet;
• Naturella;
• Oral-B;
• Blend-a-med;
• Blend-a-dent;
• Ariel;
• Fairy;
• Lenor;
• Ambi Pur;
• Pampers;
• OldSpice;
• Secret;
• Swiffer.

Rīgā, 2022. gada 5. septembrī